Rodríguez Labajos, Beatriz

Beatriu de Pinós Postdoctoral Fellow
Departament de Ciències Polítiques i Socials

beatriz.rodriguez@upf.edu

linkedin LinkLINKEDIN Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID