Publicacions

Solivellas, I. (en premsa, 2023). «Els prefixos en català: aproximació teoricodescriptiva i establiment d'un inventari». Estudis Romànics 45.

Solivellas, I. (en premsa, 2022). «Tendencies in dictionarisation by lexical innovation process». Dins Freixa, J.; Guardiola, M. I.; Martines, J.; Montané, M. A. (ed.). Dictionarisation of Catalan neologisms. Bern: Peter Lang.

Solivellas, I. (2022). «Els formants cultes: autonomia o posició fixa». Llengua i Literatura 32. 49-69.

Solivellas, I. (2021). «Els límits de la composició culta: entre la composició i l'afixació». Dins Bellés, E.; Marqués Hernández, P.; Ojeda-Caba, J.; Ruiz-Ruano, M. (ed.). Teixir xarxa, fer camí. Aportacions presents al futur de la catalanística. Lleida: Punctum. 17-35.

Solivellas, I. (2021). «Teletrabajar» [en línia]. Martes Neológico. Madrid: Centro Virtual Cervantes.

Cabré, M. T.; Domènech-Bagaria, O.; Solivellas, I. (2021). «La classification dés néologismes: révision critique et proposition d’une typologie multivariée et fonctionnelle (I)». Neologica 15. 43-62.

Solivellas, I. (2021). «Diferencialisme lingüístic a les Illes Balears: actors, discurs i evolució». Treballs de Sociolingüística Catalana 31. 191-206.

Freixa, J.; Freixas, M.; Solivellas, I. (2020). «Autonomia i heteronomia en la innovació lèxica catalana». Catalan Review 34. 99-117.

Solivellas, I. (2020). «Fotonoticia» [en línia]. Martes Neológico. Madrid: Centro Virtual Cervantes.

Solivellas, I. (2019). «Dramedia» [en línia]. Martes Neológico. Madrid: Centro Virtual Cervantes.

Solivellas, I. (2018). «La composició culta: estudi teoricodescriptiu». Terminàlia 18. 7-13.

Solivellas, I. (2018). «Austericidio» [en línia]. Martes Neológico. Madrid: Centro Virtual Cervantes.

Solivellas, I. (2016). «No facis cas dels somnis». Caràcters 74. 14.

 

Congressos i ponències

Bernal, E.; Estopà, R.; Freixa, J.; Llopart, E.; Lorente, M; Solivellas, I. (2022). «El análisis automático de la diccionariabilidad de los neologismos: garbell para el catalán». V Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques (CINEO) – Università de Genova, 1-3 de setembre de 2022.

Cabré, M. T.; Domènech, O.; Solivellas, I. (2022). «La classificació dels neologismes: un estudi contrastiu». V Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques (CINEO) – Università de Genova, 1-3 de setembre de 2022.

Solivellas, I. (2022). «Els fractoconstituents: entre l’afixació i la composició culta». XIX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes – Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, 29 de juny-2 de juliol de 2022.

Solivellas, I. (2022). «Les ideologies en contra de l’estàndard: particularistes, secessionistes i lights». V Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC) – Universitat de Perpinyà – Via Domícia, 21-23 d’abril de 2022.

Solivellas, I. (2021). «El establecimiento normativo de la lengua catalana: monocentrismo vs pluricentrismo». VI Seminário Internacional História e Língua: Interfaces Universidade de Évora, 26 de novembre de 2021.

Solivellas, I. (2021). «Ideologias linguísticas sobre o standard catalão: uma aproximação qualitativa desde as Ilhas Baleares». II Jornadas em Línguas Minoritárias Universidade de Aveiro, 29 d'octubre de 2021.

Solivellas, I. (2020). «El secessionisme lingüístic: el cas de les Illes Balears». IV Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC) – Universitat de Barcelona, 30 de setembre-2 d’octubre de 2020.

Solivellas, I. (2019). «Partículas prefixais: entre a composição e a prefixação». Nas interfaces entre composição e prefixação: problemas em aberto – Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada (CELGA-ILTEC) – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 27 de novembre de 2019.

Solivellas, I. (2019). «La flexibilitat de la composició culta: formes prefixades i sufixades». III Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC) – Universitat de les Illes Balears, 2-4 d’octubre de 2019.

Solivellas, I. (2019). «Tendències en la diccionarització segons els processos d’innovació lèxica». Jornada sobre diccionarització – Institut d’Estudis Catalans i Observatori de Neologia (UPF) – Institut d’Estudis Catalans, 29 de març de 2019.

Solivellas, I. (2018). «Els límits de la composició culta: entre la composició i la derivació». II Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC) – Universitat de Lleida, 3-5 d’octubre de 2018.

Freixa, J.; Freixas, M.; Solivellas, I. (2018). «Autonomia i heteronomia en la innovació lèxica catalana». IV Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques (CINEO) – Université Lumière Lyon 2, 4-6 de juliol de 2018.

Solivellas, I. (2017). «La dixi i el subjecte. Contextos egocèntrics en la poesia de Víctor Sunyol». Limits and Extensions of the Subject in Contemporary Iberian Culture – Fitzwilliam College, University of Cambridge, 14-16 de juliol de 2017.

Solivellas, I. (2016). «La competència literària: cap a una poètica generativa». I Workshop d’investigadors de postgrau en Estudis Literaris i Culturals – Universitat de les Illes Balears, 7-8 de juliol de 2016.

Solivellas, I. (2016). «L’incendi de les papallones: una aproximació crítica i teòrica». Seminari Un projecte integral i una editorial independent: L’incendi de les papallones a Edicions del Despropòsit – Universitat de les Illes Balears, 20 d’abril de 2016.