Ivan Solivellas és graduat en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de les Illes Balears (2015) i actualment cursa el programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge a la Universitat Pompeu Fabra. A més, ha fet els estudis oficials del màster en Formació del Professorat (Universitat de les Illes Balears, 2016) i d’Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies (Universitat Oberta de Catalunya, 2017).

Les seves línies de recerca se centren sobretot en la morfologia, tot i que també treballa en l’àmbit de la neologia i la lexicografia. A més, té interessos relacionats amb la sociolingüística i la planificació lingüística. Actualment és membre del grup de recerca Iulaterm i de l’Observatori de Neologia, on desenvolupa la recerca principal.

Respecte de la docència, ha estat professor a la Universitat de Barcelona (2017-2018) al grau de Mestre d’Educació Primària, on impartia l’assignatura de Llengua catalana per a l’ensenyament, i actualment és professor de la Universitat Pompeu Fabra, en els estudis de Traducció i Interpretació, en què imparteix assignatures relacionades amb la comparativa català-espanyol, la correcció de textos i la terminologia.

Igualment, compagina l’activitat acadèmica amb la revisió de textos i la divulgació i defensa de la llengua des d'entitats com Plataforma per la Llengua.

Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 542 2337

[email protected]

ORCID Blog Paraules ben dites