L'Eventivitat en els textos i en els diccionaris especialitzats en biomedicina

  • Autors de la tesi
  • Pozuelo Ollé, Òscar;
  • Data de lectura
  • 13/11/2019
  • Director de la tesi
  • Lorente, Mercè; ESTOPA BAGOT, ROSA;
  • Universitat de lectura
  • Universitat Pompeu Fabra