Prototip d'estació de treball lexicogràfic (ETL)

Prototip d'estació de treball lexicogràfic (ETL)
Projecte desenvolupat amb la col·laboració d'investigadors de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Universitat Autònoma de Barcelona amb finançament del CREL.

Consisteix en el disseny d'un prototip d'estació de treball integrada per a l'elaboració de diccionaris. La primera versió del prototip (v. 1.0) ha estat orientada cap al disseny de diccionaris monolingües en català. En versions posteriors està previst que el prototip prevegi altres tipus de diccionaris i inclogui totes les fases del treball lexicogràfic. Durant l'any 2002, i a partir de la concessió d'una subvenció per al grup IULATERM i l'empresa editorial SPES (2001 FIT-070000-2001-677), es va treballar en una versió per a la llengua castellana.