El Programa de Postgrau en Terminologia Online s'ofereix en espanyol i en anglès. Es tracta d’un programa d’educació a distància, exclusivament online i modular, que pot adaptar-se a les necessitats formatives dels estudiants. Cadascun dels set mòduls es pot cursar de manera independent durant 18 mesos, o bé es pot construir progressivament un programa complet de postgrau seguint els diferents nivells.  

El Màster en Terminologia s'obté cursant sis d'aquests mòduls i és un programa de formació superior d'orientació professionalitzadora, que a la vegada capacita els estudiants per introduir-se en la investigació en aquest camp.