Comunicar: lingüística para la práctica logopédica

 • Autors
 • Carrera-Sabaté, J.; Creus, I.; Estopà, R.
 • Autors UPF
 • ESTOPÀ BAGOT, ROSA;
 • Editorial
 • Horsori
 • Any de publicació
 • 2017
 • ISBN
 • 97-8-84-15212-58-4
 • Citació completa
 • Carrera-Sabaté, J.; Creus, I.; Estopà, R.. Comunicar: lingüística para la práctica logopédica. 1 ed. Barcelona: Horsori; 2017.