El Seminari de l'Institut d'Història Jaume Vicens Vives (IUHJVV) és una activitat acadèmica dirigida als estudiants de doctorat, (per als quals l'assistència és obligatòria), als docents, a la comunitat unversitària en general, i especialment, a tots aquells interessats en conèixer les recerques de reconeguts historiadors.

L'objectiu del Seminari és aprofundir en noves vies d'investigació històrica, conèixer diferents aproximacions metodològiques a l'estudi del passat i desenvolupar un actiu debat d'idees i interpretacions històriques en el sentit més ampli.

 

Programació Curs 2017-2018 Programació Curs 2017-2018

10 d'octubre del 2017 | 14.00 hores

Por que hacer una biografia del Baldomero Espartero? 

A càrrec d'Adrian Shubert

Adrian Shubert (1953) es un historiador e hispanista canadiense, profesor y catedrático de Historia en la York University de Toronto. Es autor de obras como Hacia la revolución. Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias, 1860-1934 (1984), a A Social History of Modern Spain (1990), Spain at War: The Spanish Civil War in Context, 1931-1939 (1995), Death and Money in the Afternoon: A History of the Spanish Bullfight (1999) o A las cinco de la tarde, una historia social del toreo (2002), entre otras. El profesor Shubert nos explicara por qué esta escribiendo una biografía sobre el general Baldomero Espartero, el "espadón progresista".

+INFO

Organitza: Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS)

 

28 de novembre del 2017 | 18.30 hores

Documenting the persecution and murder of the European Jews by Nazi Germany

A càrrec de: Susanne Heim (Institut für Zeitgeschichte Berlín)

Susanne Heim (Institut für Zeitgeschichte Berlín): Since 2005, PI of the scientific edition "The Persecution and Murder of European Jews by the National Socialist Germany 1933-1945". Editors gremium: the Klagenfurt historian Dieter Pohl, the Freiburg historian Ulrich Herbert, Horst Möller, ex-director of the Munich Institute for Contemporary History, as well as the Director of the IfZ, Andreas Wirsching, and Michael Hollmann, the President of the German Federal Archives. Documents edition in sixteen volumes on the persecution of the Jews in Germany during the period of National Socialism: private voices are to be documented, as well as state and defense agencies, as well as persecuted persons or witnesses. The long-term project is funded by the German Research Foundation (DFG) with around 250,000 euros per band and is currently the most extensive scholarship of the DFG. The seminar will be organised with the collaboration of the Medmorial Democràtic de Catalunya.

+INFO

Organitza: Grup de Recerca en Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXES)

 

14 de Febrer del 2018 | 14.00 hores

Islands and Empires in the Age of Revolutions

A càrrec de: Sujit Sivasundaram, University of Cambridge

+INFO

Organitza: Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE).

 

15 de febrer del 2018 | 9.30 hores

Género y cultura material entre los Gumuz y Dats'in de Etiopía. Una aproximación etnoarqueológica.

A càrrec de: Profesora Almudena Hernando, del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid.

Gumuz y Dats'in son dos sociedades de agricultores de azada que viven en el noroeste de Etiopía, en la frontera con Sudán. Aunque los Gumuz eran conocidos por la bibliografía, los Dats'in han sido documentados por primera vez en el proyecto de etnoarqueología cuyos objetivos se presentarán en este seminario. Ambos poseen características muy similares, con hombres que sostienen relaciones igualitarias, y mujeres en posiciones claramente subordinadas. El objetivo principal del proyecto es analizar cómo se construye la subordinación de las mujeres a través de su apariencia corporal y del uso de cultura material, lo que se expondrá acompañado de abundante documentación gráfica. 

+INFO

 

 

Organitza: Grup de Recerca en Colonialisme, Gènere i Materialitats (CGyM) en col·laboració amb UPF Igualtat.

 

21 de febrer del 2018 | 11.00 hores

A vision of political discourse in Goa c.1659, and two episodes in the circulation of illustrated manuscripts

A càrrec de: Jeremy Roe, Visiting scholar at ECERM

+INFO

Organitza: Grup de Recerca Etnografies, encontres culturals i missions religioses al món ibèric (ECERM)

 

[ANUL·LADA] 1 de març del 2018 | 12.00 hores

Integrated Prospection and Archaeological Survey in Western Sicily: The Prospecting Boundaries Project

A càrrec de: Christopher Sevara, Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology

+INFO

Organitza: Grup de Recerca d'Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escritura (GRACME)

 

7 de març del 2018 | 15.00 hores

Interpretar la corrupción en el Antiguo Régimen

A càrrec de Francisco Andújar, catedràtic d´Història Moderna de la Universidad de Almería.

+INFO

Organitza: Grupo de Estudios de las Instituciones y Sociedad en la Cataluña Moderna

 

15 de març del 2018 | 14.00 hores

How the Humanities Have Changed the World: An Historical Perspective

A càrrec de: Rens Bod, Facultat d'Humanitats i Facultat de Ciències, Matemàtiques i Informàtica a la Universitat d'Amsterdam

+INFO

Organitza: GEHC History of Science Studies Research Group

 

4 de mayo del 2018 | 12.00 hores

¡La selva virgen de la Amazonía no existe!

A càrrec de: Stéphen Rostain, arqueòleg i director del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Paris

+INFO

Organitza: CaSES: Complexity and Socio-Ecological Dynamics (UPF)

 

28 de juny del 2018 | 14.00 hores

¿Por qué America Latina sigue siendo el continente más desigual? Una mirada desde la Historia

A càrrec de: Daniel Santilli, professor de l'Institut d'Història Argentina i Americana "D.E. Ravignani", Universitat de Buenos Aires. 

+INFO

Organitza: IUHJVV

 

Programació Curs 2018-2019 Programació Curs 2018-2019

Octubre del 2018 

Sexe i poder. La interrelació entre sexualitat, racisme i eugenèsia en contextos ibèrics (post)imperials.

A càrrec de Richard Cleminson de la Universitat de Leeds (Regne Unit)

+INFO

Organitza: Doctorands de l'IUHJVV

 

15 de Novembre del 2018 | 16.00-18.00 hores

The Medieval Roots of the Constitution of the United Provinces

A càrrec de Wim Blockmans (U. Leiden)

+INFO

Organitza: Grup d’Estudi de les Institucions i de la societat a la Catalunya moderna (segles XVI-XIX)

 

Gener del 2019

The future of Africa's past: a deep history perspective

A càrrec de Paul Lane

+INFO

Organitza: Grup de Recerca Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CaSEs).

 

Febrer del 2019

Medieval attitudes towards Islam

A càrrec de John V Tolan, de la Universitat de Nantes

+INFO

Organitza: Grup de Recerca en Etnografia, contactes culturals i missions als Imperis Ibèrics -segles XVII-XVIII (ECERM). 

 

7 de març del 2019 | 10.00 hores

Género y Divulgación Arqueológica (títol provisional)

+INFO

Organitza: Grup de Recerca en Colonialisme, Gènere i Materialitats (CGyM)

 

Maig del 2019

Understanding Naukratis through its cooking ware

A càrrec de Alexandra Villing

+INFO

Organitza: Grup de Recerca d'Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escriptura (GRACME)

 

18 de Juny del 2019

Education for the People? The Case of the Almohad Revolution (12th-13th Centuries)

A càrrec de Dra. Maribel Fierro

+INFO

Organitza: Grup de Recerca en Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXUS)