El Seminari de l'Institut d'Història Jaume Vicens Vives (IUHJVV) és una activitat acadèmica dirigida als estudiants de doctorat, (per als quals l'assistència és obligatòria), als docents, a la comunitat unversitària en general, i especialment, a tots aquells interessats en conèixer les recerques de reconeguts historiadors.

L'objectiu del Seminari és aprofundir en noves vies d'investigació històrica, conèixer diferents aproximacions metodològiques a l'estudi del passat i desenvolupar un actiu debat d'idees i interpretacions històriques en el sentit més ampli.

L'organització del Seminari corre a càrrec de la comissió de seminaris, que avalua i prioritza les propostes que rep dels investigadors.

 

 

Programació Curs 2017-2018 Programació Curs 2017-2018

10 d'octubre del 2017 | 14.00 hores

Por que hacer una biografia del Baldomero Espartero? 

A càrrec d'Adrian Shubert

Adrian Shubert (1953) es un historiador e hispanista canadiense, profesor y catedrático de Historia en la York University de Toronto. Es autor de obras como Hacia la revolución. Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias, 1860-1934 (1984), a A Social History of Modern Spain (1990), Spain at War: The Spanish Civil War in Context, 1931-1939 (1995), Death and Money in the Afternoon: A History of the Spanish Bullfight (1999) o A las cinco de la tarde, una historia social del toreo (2002), entre otras. El profesor Shubert nos explicara por qué esta escribiendo una biografía sobre el general Baldomero Espartero, el "espadón progresista".

+INFO

Organitza: Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS)

 

28 de novembre del 2017 | 18.30 hores

Documenting the persecution and murder of the European Jews by Nazi Germany

A càrrec de: Susanne Heim (Institut für Zeitgeschichte Berlín)

Susanne Heim (Institut für Zeitgeschichte Berlín): Since 2005, PI of the scientific edition "The Persecution and Murder of European Jews by the National Socialist Germany 1933-1945". Editors gremium: the Klagenfurt historian Dieter Pohl, the Freiburg historian Ulrich Herbert, Horst Möller, ex-director of the Munich Institute for Contemporary History, as well as the Director of the IfZ, Andreas Wirsching, and Michael Hollmann, the President of the German Federal Archives. Documents edition in sixteen volumes on the persecution of the Jews in Germany during the period of National Socialism: private voices are to be documented, as well as state and defense agencies, as well as persecuted persons or witnesses. The long-term project is funded by the German Research Foundation (DFG) with around 250,000 euros per band and is currently the most extensive scholarship of the DFG. The seminar will be organised with the collaboration of the Medmorial Democràtic de Catalunya.

+INFO

Organitza: Grup de Recerca en Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXES)

 

Gener 2018

"Gumuz y Dats'in. Un proyecto etnoarqueológico en Etiopía"

A càrrec de: Profesora Almudena Hernando, del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid.

Gumuz y Dats'in son dos sociedades de agricultores de azada que viven en el noroeste de Etiopía, en la frontera con Sudán. Aunque los Gumuz eran conocidos por la bibliografía, los Dats'in han sido documentados por primera vez en el proyecto de etnoarqueología cuyos objetivos se presentarán en este seminario. Ambos poseen características muy similares, con hombres que sostienen relaciones igualitarias, y mujeres en posiciones claramente subordinadas. El objetivo principal del proyecto es analizar cómo se construye la subordinación de las mujeres a través de su apariencia corporal y del uso de cultura material, lo que se expondrá acompañado de abundante documentación gráfica. 

Organitza: Grup de Recerca en Microestructura, Identitat i Comportament Social. Reinterpretació de l'Evidència Arqueològica de les Societats Argàriques

 

Febrer 2018

Seminari grup de recerca Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE).

 

7 de març del 2018

"Interpretar la corrupción en el Antiguo Régimen"

A càrrec de Francisco Andújar, catedràtic d´Història Moderna de la Universidad de Almería.

 

16 de març del 2018

"How the Humanities Have Changed the World: An Historical Perspective"

Seminari a càrrec de Rens Bod

 

Abril 2018

Seminari a càrrec d'Alexandra Villing