El Centre Investigador en Primitivisme i Art Primitiu (CIAP) reuneix a un grup d'investigadors en un projecte comú que pretén elaborar una nova teoria entorn de l'àmbit de "el primitiu" en l'art. Això inclou aprofundir sobre conceptes com "primitivisme" i "art primitiu", que fins al moment han estat utilitzats de forma imprecisa, causant no poques polèmiques en el debat històric-artístic.

L'objecte de la investigació se centra, d'una banda, a seguir els diversos usos i interpretacions històrics de la noció de "el primitiu", així com dels fenòmens que se li associen, en el seu complex desenvolupament des de la seva aparició al segle XVIII fins al segle XXI. D'altra banda, pretén establir una definició teòrica del "art primitiu", concebut com a objecte artístic autònom i deslligat de les projeccions culturals d'Occident, i del "primitivisme", fenomen propi de la cultura occidental en la seva relació amb el "primitiu". El tema de la investigació és per tant de caràcter interdisciplinari, ja que interessa no solament a la Història de l'Art, sinó també a un ampli espectre d'estudis humanístics com l'Estètica, la Història de les Idees, els Estudis Culturals, l'Antropologia Cultural, l'Etnografia dels pobles primitius i la Història del colonialisme.

Coordinadora: Estela Ocampo Siquier

Pàgina web de referènciahttp://www.upf.edu/web/ciap/