Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Convocatòria 2018 d’ajudes del Centre d'Estudis Filosòfics Eugenio Trías / Fundació La Caixa

Convocatòria 2018 d’ajudes del Centre d'Estudis Filosòfics Eugenio Trías / Fundació La Caixa

12.09.2017

Centre d’Estudis Filosòfics Eugenio Trías

CER-Institut de Cultura

Universitat Pompeu Fabra

 

 

CONVOCATÒRIA 2018 D’AJUDES DEL CENTRE D’ESTUDIS FILOSÒFICS EUGENIO TRÍAS / FUNDACIÓ LA CAIXA

 

Presentació 

El Centre d’Estudis Filosòfics Eugenio Trías (CEFET) de la UPF, gràcies al patrocini de la Fundació La Caixa, convoca una borsa d’estudi per dur a terme un projecte sobre el pensament d’Eugenio Trías i sobre els principals temes que va abordar en la seva obra. Aquesta és la primera convocatòria d’ajudes del CEFET, dotada amb 3.500 €.

El Centre d’Estudis Filosòfics Eugenio Trías, aprovat al maig de 2015, té com a objectiu fonamental afavorir i fomentar la recerca i difusió del pensament d’Eugenio Trías, un dels filòsofs espanyols més rellevants del segle XX i principis del XXI i l’únic pensador espanyol distingit amb el Premi Internacional Friedrich Nietzsche, concedit a la trajectòria global d’un filòsof. El CEFET compta amb la biblioteca i arxiu personal de l’autor, cedits a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, on el Centre té la seva seu. Es tracta d’un fons amb més de 6.000 llibres, 300 quaderns de treball i diversos blocs documentals que inclouen articles periodístics, crítiques a la seva obra, correspondència, cites, etc. Un material valuosíssim que permetrà realitzar un treball rigorós entorn de la filosofia del límit i a l’obra d’Eugenio Trías en general.

 

BASES

 

Objectiu 

L’objectiu d’aquestes ajudes és promoure la difusió de l’obra d’Eugenio Trías i la realització de projectes de recerca sobre el seu pensament i sobre els principals temes que va tractar.

 

Modalitats:

Es pot sol·licitar l’ajuda en qualsevol de les quatre modalitats següents:

1) Borses per a l’estada d’investigadors visitants que desitgin treballar en l’arxiu per a la preparació d’articles o altres publicacions.

2) Ajudes per a la realització de tesis doctorals.

3) Ajudes per a la preparació de treballs de recerca de postgrau.

4) Ajudes per a la traducció d’obres d’Eugenio Trías.

Es concedirà l’ajuda a una sola proposta seleccionada entre les quatre modalitats, encara que el jurat pot decidir l’assignació ex-aequo a més d’un projecte, en funció dels mèrits, l’envergadura i les necessitats dels mateixos.

 

Requisits de elegibilitat 

No hi ha restriccions pel que fa a la nacionalitat ni a l’edat dels candidats. Tindran preferència aquelles persones que siguin doctores en qualsevol disciplina d’àmbit humanístic. 

 

Dotació 

La dotació de l’ajuda és de 3.500 €. L’ajuda s’abonarà en dos terminis: el 50% després de la concessió i l’altre 50% al finalitzar el projecte.

La concessió inclou l’accés al fons Eugenio Trías a la Biblioteca de la UPF i als serveis de la Biblioteca (préstec entre les seus de la Biblioteca de la UPF, Wi-Fi, ús d’ordinadors), a més de l’ús d’una taula d’estudi a la sala de la biblioteca on es conserva el fons. 

 

Terminis 

Data límit presentació de la sol·licitud per a la convocatòria 2018: 15 de novembre de 2017. 

La resolució de la concessió es farà pública durant el mes de desembre de 2017. La resolució serà notificada a la persona candidata que sigui triada per correu electrònic. 

 

Condicions 

Les actuacions del projecte objecto d’aquesta convocatòria s’hauran de desenvolupar en el període d’un any, a partir de la data d’acceptació de l’ajuda. Al final del període s’haurà de presentar una memòria de resultats.

Segons la modalitat, de la publicació, tesi, traducció o treball resultants, haurà de presentar-se el document en pdf i dos exemplars en paper, quan estiguin finalitzats.

El CEFET es reserva el dret de retirar l’ajuda si l’informe de seguiment no és satisfactori.

La persona receptora de l’ajuda podrà impartir, de manera voluntària, un seminari sobre el seu àmbit d’estudi, en el marc de les activitats del CEFET.

La persona receptora de l’ajuda haurà de fer constar la concessió de l’ajuda en les publicacions que, si es dóna el cas, resultin de la recerca duta a terme en el CEFET. 

És preferible que el projecte no hagi rebut altres beques anteriorment i és incompatible amb el fet que aquest projecte en el mateix període rebi dotació econòmica d’una altra institució.

 

Procés i criteris de selecció 

La decisió de la concessió anirà a càrrec d’un comitè de selecció designat a aquest efecte pel consell assessor del CEFET i la Comissió de Recerca del CER-Institut de Cultura.

Es tindrà en compte el valor del projecte presentat i la idoneïtat per dur-ho a terme a partir dels fons del CEFET, així com els mèrits acadèmics demostrats en el currículum. No es requeriran entrevistes personals. 

En la concessió de l’ajuda, el comitè tindrà en compte els aspectes següents:

• Vinculació amb el pensament d’Eugenio Trías.

• Originalitat del temi

• Coherència i viabilitat del projecto

• Experiència investigadora del candidat/a.

• Avals de dos investigadors o professors universitaris.

La convocatòria es podrà declarar deserta si el jurat considera que cap dels projectes presentats aconsegueix una qualitat suficient.

 

Documentació 

A fi de fer efectiva la sol·licitud, s’haurà de presentar en format digital (pdf): 

• Formulari de sol·licitud 

• Copia del DNI, NIE o passaport del candidat/a

• Resum del projecte (màxim 300 paraules) 

• Memòria del projecte que (a) destaqui l’adequació del projecte a la obra d’Eugenio Trías i els fons de l’arxiu, (b) especifiqui, amb cronograma, el temps de treball a l’arxiu, i (c) enumeri les despeses previstes ocasionades per la recerca i/o l’estància (màxim 3 pàgines) 

• Currículum del candidat/a

• Certificació del títol de doctor, quan correspongui. 

• 2 cartes de recomanació 

 

La documentació s’enviarà, en català, castellà o anglès, a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

 

Para qualsevol dubte, contacti’s amb la secretaria del CER-Institut de Cultura de la UPF: [email protected]

Categories: