Sessió a l'AtelieRetaguardia dels estudiants d'"Art i Expressió" del MECLAP, curs 2011-2012