Resum del projecte

Estudi del pensament estètico-religiós de Ramon Llull (Ramon Llull, Raymundus Lullus), a partir de la iconografia existent en la seva obra escrita, el seu impacte en la tradició lul·lista europea, i la seva possible recepció, com a precedent reconegut dels moderns llenguatges informàtics, en els actuals sistemes en xarxa (networks). L'objectiu principal d'aquest projecte és mostrar com els diagrames i les figures de l'Ars lul·liana (tant les expressades mitjançant geometries com aquelles en forma d'arbre) estan en els orígens dels complexos sistemes en xarxa (networks) que proposen dissenys de convergència interdisciplinaris. L'Ars Magna de Ramon Llull, així com la dels seus comentaristes i continuadors europeus, vehicula aquests sistemes mitjançant la rica representació iconogràfica, transmesa des dels primers manuscrits il·luminats del segle XIV. En aquest projecte ens proposem  elaborar i estudiar un corpus iconogràfic, el més complet possible, que contribueixi al coneixement del pensament estètic de Ramon Llull i dels seus continuadors. I, en un segon moment, es proposa confrontar l'Ars Magna de Llull amb els resultats de l'actual investigació en "Archeology of the media", amb la intenció de mostrar la rellevància i la significació del sistema lul·lià en l'actual debat dels estudis interdisciplinaris. D'aquesta manera es posa de manifest la rellevància tant de l'Ars, entesa com a sistema dels diferents sabers, com de les arts plàstiques que han transmès aquell sistema.

Entitat finançadora: Direcció General d'Investigació Científica i Tècnica. Ministeri d'Economia i Competitivitat.
Des del febrer del 2013 fins al gener del 2016.
Referència: FFI2012-34810.
Investigador principal: Vega Esquerra, Amador
Equip d'investigadors: Serra Zamora, Anna.
Altres investigadors: Echevarria Plazaola, Jon (Universitat del País Basc [Euskal Herriko Unibertsitatea]); Domínguez Reboiras, Fernando (Universitat Albert Ludwigs); Zielinski, Siegfried (Universitat Künste de Berlín)