Resum del projecte

Aquest projecte és la renovació del projecte que porta per nom Estudi comparatiu de l'origen i evolució dels moviments socials a Espanya (1960-1980) i del seu impacte institucional en l'actualitat. Es tracta d'analitzar les idees, les propostes i les noves formes d'organització i reivindicació política sorgides a la llum de la irrupció del naixent moviment altermundista -el moviment de moviments-, bé en continuïtat amb determinades idees que buscaven encarnació, bé inaugurant noves formes de pensar i fer. A més d'examinar els moviments sorgits més recentment, volem analitzar com es presenten en un nou context històric, polític i social aquells, el desenvolupament dels quals entre els seixanta i els vuitanta ja hem estudiat. Entenem que en les dècades que van dels noranta a l'actualitat es donen un conjunt de circumstàncies que demanen una reconsideració de les maneres de ser, pensar i actuar dels moviments, i també una valoració particular del seu impacte en la societat actual. Pretenem fer aquest estudi des d'una perspectiva comparada i interdisciplinària. L'objectiu final que ens proposem es pot resumir en dos punts. En primer lloc, investigar fins a quin punt hi ha hagut, en els principals moviments socials espanyols de la dècada dels noranta a l'actualitat, concepcions filosòfico-polítiques i idees econòmiques i socials compartides entre ells i amb altres moviments socials contemporanis en el pla internacional, per delimitar així la seva rellevància i especificitat. En segon lloc, esbrinar en quina mesura algunes d'aquestes idees i propostes han anat xocant amb les institucions polítiques establertes i quins, en canvi, han acabat sent un referent social i institucional, per dilucidar, en aquest cas, l'impacte no només polític sinó també sociocultural dels moviments socials a l'Espanya actual.

Entitat finançadora: Direcció General d'Investigació Científica i Tècnica. Ministeri d'Economia i Competitivitat.
Des del febrer del 2013 fins al gener del 2016.
Referència: FFI2012-39268.
Investigador principal: Guiu Paya, Jordi (IP a partir del 2 de maig del 2014, anterior IP: Fernandez Buey, Francisco.)
Equip d'investigadors: Mir Garcia, Jordi; Candioti, Miquel; Nuño de la Rosa García, Julia; Gómez Villar, Antonio; Saccone, Daria.
Altres investigadors: Prat Carvajal, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona); Fernández González, Joseba (Universitat del País Basc [Euskal Herriko Unibertsitatea]); Riechmann Fernández, Jorge (Universitat Autónoma de Madrid); López Arnal, Salvador (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Larumbe Gorraitz, María Ángeles (Universitat de Saragossa).