Resum del projecte

Gràcies a un major coneixement i consciència dels efectes de la globalització, actualment es fa palès que els processos socials que afecten les vides trastoquen, desborden i fins i tot destrueixen els marcs donats del sensible i, per això, els subjectes es troben amb dificultats per localitzar o construir paràmetres de referència sòlids per desenvolupar les seves pretensions vitals. Des de diferents disciplines se’ns adverteix de l’augment d’un sentiment generalitzat de despossessió, precarietat vital i de vida danyada. Encara que certament hi ha diferents tradicions d’anàlisi d’aquesta qüestió en la filosofia del segle XX, les profundes transformacions contemporànies ens conviden a explorar les possibilitats d’actualitzar-les com a eines analítiques útils per informar del que està passant en el nostre context contemporani. Considerem necessari fer una anàlisi filosòfico-social que descrigui adequadament les noves formes de vida danyada i la seva relació amb les transformacions dels marcs del sensible. La nostra proposta pretén aportar una anàlisi filosòfica sobre les relacions entre vida danyada i marcs del sensible, dialogant críticament amb els enfocaments predominants en les ciències socials sobre els marcs cognitius i interpretatius (cognitive mapping o framing), ja que en ells hi ha una tendència a interpretar aquests mecanismes en termes purament subjectius sense tenir en compte els processos que constitueixen la configuració del sensible en termes socials. Els objectius proposats són els següents:

  1. Aportar una definició rigorosa de “marc del sensible” específica per a la filosofia. Per això prendrem com a punt de partida la constatació de la despossessió en l’experiència sensible i ètica dels subjectes, entesa com a fractura, dislocació, misframing de marcs del sensible en conflicte, o fins i tot desintegració d’aquests. També aprofundirem en els antecedents d’aquests plantejaments, provinents de pensadors de la teoria crítica.
  2. Elaborar amb una motivació descriptiva una gramàtica de la vida danyada en el món contemporani, a la llum de les fractures i les distorsions dels marcs del sensible que experimenten els subjectes. Per això incorporarem aportacions de la filosofia de la patologia social, la psicoanàlisi amb vocació cultural i ètica, i l’estudi de la biopolítica com a gestió de la vida.
  3. Dialogar críticament amb les ciències socials (sociologia, ciència política i psicologia, principalment), des d’on s’han estudiat amb les seves pròpies categories (especialment marcs cognitius i interpretatius) fenòmens relacionats amb la vida danyada: estigma, ofensa, vulnerabilitat, precarització, etc.
  4. Proposar una anàlisi sobre les relacions entre la vida danyada i els marcs del sensible que sigui útil i rellevant per orientar les pràctiques i les reflexions crítiques sobre la creació de marcs del sensible alternatius en un context global de profundes transformacions socials.

 

Entitat finançadora: Direcció General d'Investigació Científica i Tècnica. Ministeri d'Economia i Competitivitat.
Des del febrer del 2013 fins al gener del 2016.
Referència: FFI2012-36339.
Investigadora principal: Arribas Verdudo, Sònia.
Equip d'investigadors: Firenze Vassallo, Antonino.
Altres investigadors: Cano Cuenca, Germán (Universitat d'Alcalá); Ema López, José Enrique (Universitat de Castella-la Manxa); Ensslin, Felix (Staatliche Akadame Fur Bildende Künste Stuttgart); Assy, Bethania (Pontifícia Universitat Catòlica de Rio de Janeiro); Galcerán  Huguet, Montserrat (Universitat Complutense de Madrid).