Resum

Estudi detallat del corpus de papirs màgics grecs d'època imperial romana posant l'accent en el doble procediment de fusió intercultural i, alhora, de pervivència d'una tradició egípcia genuïna concreta, que ha permès el seu naixement i circulació. Aquest objectiu general serà desenvolupat mitjançant l'anàlisi (a) de les pràctiques màgiques (delimitant l'hel·lènic i el més genuïnament egipci o no hel·lènic), (b) de la relació dels textos màgics en papir amb uns altres de caràcter literari, religiós o científic, (c) del mecanisme de síntesi religiosa i de la relació amb concepcions filosòfiques (d) de la formació dels mags, (i) dels trets més rellevants de la llengua utilitzada, i (f) l'influx posterior d'aquests textos.

Entitat finançadora: Direcció General de Projectes de Recerca. Ministeri d'Economia i Competitivitat
Des del gener del 2012 al desembre del 2014
Referència: FFI2011-27438
Investigador principal: Suárez de la Torre, Emilio
Equip d'investigadors: Casals Pons, Jaume