RESUM

Aquest projecte de recerca pretén explorar en quina mesura el model metodològic i les implicacions ètiques transmesos per la tradició de la literatura comparada poden donar resposta a la necessitat de revaloritzar els estudis literaris en un moment d'escassa demanda social dels mateixos que sovint s'identifica com una crisi de les humanitats. Aquesta posada en valor requereix una re-conceptualització de la literatura comparada que subratlli les relacions de la literatura amb el seu context i amb altres formes de producció cultural, i que recuperi el llegat d'una ètica cosmopolita que reconeix en la literatura un vehicle de diàleg entre cultures. L'objectiu immediat per poder desenvolupar aquesta reflexió seria realitzar un diagnòstic sobre la presència de temes, problemes i mètodes associats a la literatura comparada en àmbits dels estudis literaris que no s'adscriuen, institucional o conceptualment, de manera explícita a aquesta disciplina.

Entitat finançadora: Direcció General de Recerca. Ministeri de Ciència i Innovació
Des del gener del 2012 fins al desembre del 2014
Referència: FFI2011-28728
Investigador principal: Monegal Brancós, Antonio
Equip d'investigadors: Berga Bagué, Miquel; Vinardell Puig, Teresa; Gifra Adroher, Pere; Pfeiffer, Michael; Aparicio Maydeu, Javier; Cots Vicente, Montserrat; Oller Rovira, Dolors; Besa Camprubí, Carles; Rufat Perelló, Helena; Oliver Rotger, Maria Antònia; Fernández Porta, Eloy.