RESUM

El projecte consisteix a analitzar els mecanismes causals que porten a alguns joves, caracteritzats en els estudis quantitatius com a poc participatius, desafectes al sistema polític, amb uns nivells d'efectivitat política interna i externa baixos, a sortir d'aquesta tendència i ser els principals protagonistes de la participació en les que han estat anomenades noves organitzacions de participació política.  Per tal de fer una diagnosi d'aquestes realitats, recollirem informació de les noves formes d'organització a Catalunya, escollint casos per a cada tipologia proporcionalment a les freqüències elaborades en diferents estudis de la Secretaria de Joventut, Sistema d'Indicadors de Joventut, i l'Institut de Govern i Polítiques Públiques. Es tracta d'oferir noves pautes de comprensió del món de la joventut participant, explicar les seves dinàmiques i diferenciar-les analitzant identitats formades, capital social que produeixen i experiències vitals compartides per les que són generades. Concretament, s'hi analitzen les motivacions que porten al jovent a participar en les noves organitzacions, inclosos factors socioeconòmics, identitaris i actitudinals envers la política.

Les noves formes de participació política, les noves organitzacions juvenils, i els fenòmens de desafecció i distanciament respecte a la política, requereixen la superació social i política, d'un coneixement en la matèria basat en catastrofismes i percepcions esbiaixades que moltes vegades impedeixen observar la realitat tal com és.

Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya.
Durada: des del 25 de març de 2011 fins el 25 de març del 2012
Referència: 2010 AJOVE 00024
Investigador principal: Fernández Buey, Francisco
Membres que formen part de l'equip: Mir García, Jordi; Robert Fishman, Enric Prat Carvajal, Víctor Todó Bañuls, Hugo Villacampa Solana, Maria Canut Guillen; Helena Martínez Cabrera; Julia Nuño de la Rosa Garcia.