Resum
S'intenta emmarcar l'estudi de l'origen i evolució dels principals moviments socials, actius a Espanya des de la dècada dels seixanta del segle passat, en la història de les idees socio-polítiques contemporànies. El més rellevant d'aquest projecte és que, en comptes de limitar-se a la descripció i anàlisi de les activitats i mobilitzacions dels moviments socials, prestarà particular atenció a les idees i teories que van inspirar les seves pràctiques. Es pretén fer-ho, a més, amb un enfocament comparatista i interdisciplinari. Això vol dir que el projecte es centrarà en l'estudi de les idees heretat i en les propostes socio-polítiques, de caràcter crític i alternatiu en el seu moment, avançades per cadascun d'ells. L'objectiu final que ens proposem es pot resumir en dos punts. En primer lloc, investigar fins a quin punt ha hagut, en els principals moviments socials espanyols, concepcions filosòfico-polítiques i idees econòmiques i socials compartides entre ells i amb uns altres moviments socials contemporanis en el pla internacional, per delimitar així la seva especificitat. En segon lloc, investigar fins a quin punt algunes d'aquestes idees han anat xocant amb les institucions polítiques establertes i quins d'aquestes idees, en canvi, han acabat sent un referent institucional, per dilucidar, en aquest cas, l'impacte no només polític sinó també sociocultural dels moviments socials a l'Espanya actual.

Entitat finançadora: Direcció General de Recerca. Ministeri de Ciència i Innovació
Durada: des del gener del 2010 fins al desembre del 2013
Referència: FFI2009-13290
Investigador principal: Fernández Buey, Francisco
Equip d'investigadors: Firenze, Antonino; Mir García, Jordi
Altres membres de la UPF: Fassi, Florencia
Investigadors d'altres entitats: Larumbe Gorraitz, María Ángeles; Riechman Fernández, Jorge; López Arnal, Salvador; Luque Sánchez, Pau