Resum
Aquest projecte intenta aclarir l'herència del pensament de F. W. J. Schelling en l'obra de S. Kierkegaard. En la historiografia s'ha considerat que aquesta herència es limita als anys de Berlín (1841-1842), on el Schelling tardà oferiria els elements necessaris a Kierkegaard per a la seva crítica antihegeliana. Ens proposem demostrar que l'empremta de Schelling és molt més profunda i ens centrarem per a això en l'impacte de la doctrina sobre la llibertat i l'origen del món a partir del desig, de la filosofia mitjana de Schelling, determinants per a la dialèctica del desig presentada en O lo uno o lo otro; i, sobretot, l'anàlisi del vertigen de la llibertat davant la res que determinadará tot el desenvolupament de El concepto de angustia y La enfermedad mortal.

Creiem que d'aquesta manera es podrà incidir en el "veritable gènesi" del concepte d'angoixa que arriba a través de Kierkegaard al món contemporani, en autors com l'Heidegger de Ser y Tiempo, o el Sartre del Ser y la Nada.

Entitat finançadora: Direcció General de Recerca. Ministeri de Ciència i Innovació
Durada: des del gener del 2009 fins al desembre del 2011
Referència: FFI2008-00402
Investigador principal: Pérez-Borbujo Álvarez, Fernando
Equip d'investigadors: Zabalo Puig, Jacobo
Investigadors d'altres entitats: Torralba Roselló, Francesc; David González, Dario