Resum
Projecte d'estudi de la representació de les guerres en la literatura i les arts visuals en els segles XIX i XX, dirigit a constituir una base de dades, textual i d'imatges, digitalitzada i accesible mitjançant una pàgina web, que recolzi la publicació d'investigacions sobre el relat testimonial en la literatura de guerra; la comparació entre el discurs literari i el fílmic en la ficció bèlica i en la documentació històrica; la connexió entre literatura, història i ideologia en la construcció de la identitat nacional; la narració de guerra en la literatura de viatges; i els aspectes teòrics de la poètica del discurs de la guerra.

L'objecte d'estudi és el discurs sobre el fenomen i l'experiència de la guerra com a tal, i el seu lloc en la cultura, més que una guerra o cultura concretes. Es cerca analitzar l'elaboració discursiva de la diferència entre experiència i representació i observar com la literatura i les arts visuals no només registren la memòria, individual i col·lectiva, de les guerres passades, sinó que projecten una visió del fenomen de la guerra que influeix en el paper que aquesta ocupa en cada cultura i en la possibilitat que tinguin lloc noves guerres.

Entitat finançadora: Direcció General de Recerca. Ministeri de Ciència i Tecnologia
Durada: des del desembre del 2003 fins al juny del 2007
Referència: BFF2003-06495
Investigador principal: Monegal Brancós, Antonio
Equip d'investigadors: Berga Bagué, MiquelGifra Adroher, Pere; Fernández Porta, Eloy; Loew, Camila; González Loureiro, Ángel (Universitat de Princeton, EUA), i Herrmann, Gina (Universitat d'Oregon, EUA).