Resum
El present treball es proposa com a continuació de les investigacions iniciades l'any 1997 subvencionades pel Programa Sectorial de Promoció del Coneixement. L'objecte de la investigació consisteix, d'una banda, a seguir l'evolució històrica de la noció de "el primitiu" i els fenòmens primitivistes que se li associen, en el seu complex desenvolupament des de la seva aparició el segle XVIII fins al segle XX. D'altra banda, pretén establir una definició teòrica de "l'art primitiu", concebut com a objecte artístic autònom i deslligat de les projeccions culturals d'Occident.
El tema de la investigació és de caràcter interdisciplinari en el sentit en el qual no interessa únicament a la Història de l'Art, sinó que també ho fa a la Filosofia, la Història de les Idees i els Estudis Culturals, i que al propi temps vincula uns estudis de tipus humanístic amb altres de ciències socials com l'Antropologia Cultural, l'etnografia dels pobles primitius i la Història del colonialisme.
Aquest projecte pretén obrir una nova línia d'investigació en l'àmbit universitari espanyol. Així mateix és la seva intenció crear un nucli d'investigació especialitzat sobre art primitiu a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en coordinació amb la Universitat Complutense de Madrid. També pretén contribuir al coneixement sistemàtic de les col·leccions espanyoles d'art primitiu i al seu estudi amb instruments teòrics actualitzats i adequats a la situació de la reflexió antropològica i estètica presents.

Entitat finançadora: DGES codi BXX2000-1095
Investigadora principal: Ocampo Siquier, Estela
Durada: des del desembre del 2000 fins al desembre del 2003
Equip d'investigadors: Serés Guillén, Francesc; Valverde Zaragoza, M. Isabel, i Muñoz Torreblanca, Marina.