Resum
Projecte d'estudi de la representació de les guerres en la literatura i les arts visuals en els segles XIX i XX, dirigit a constituir una base de dades, textual i d'imatges, digitalitzada i accesible mitjançant una pàgina web, que recolzi la publicació d'investigacions sobre el relat testimonial en la literatura de guerra; la comparació entre el discurs literari i el fílmic en la ficció bèlica i en la documentació històrica; la conexió entre literatura, història i ideologia en la construcció de la identitat nacional; la narració de guerra en la literatura de viatges; i els aspectes teòrics de la poètica del discurs de la guerra. Paral·lelament s'organitzarà un simposi internacional sobre el tema.

Equip investigador: Monegal i Brancós, Antonio (investigador principal); Berga i Bagué, Miquel; Gifra i Adroher, MiquelFernández Porta, Eloy,  i Loew Marquevich, Camila
Entitat finançadora: DGES PB98-1070
Durada: des de desembre de 1999 fins al desembre del 2002