MONTESINOS GARCIA, JUAN FELIPE

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Image Processing and Computer Vision

+34 93 542 2937
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona