Vés enrere Videoreportatges: experiències del PAS 2014-2015

Videoreportatges: experiències del PAS 2014-2015

Videopresentacions i memòries elaborades per les persones beneficiàries dels ajuts Erasmus+ PAS 2014-2015

30.07.2018

 

Estada

Objectiu

Documents

Contacte

Universitat de Leeds
(Regne Unit)

Lloguer d'espais i gestió d'esdeveniments Vídeopresentació
Memòria
Ana Gloria Mas 
Direcció de Campus (Ciutadella)
Universitat d'Exeter 
(Regne Unit)
La col·laboració de recursos humans amb les unitats acadèmiques o colleges, recerca&transferència de coneixement, comunicacions & màrqueting i relacions internacionals

Vídeopresentació
Memòria

Marcel Xandri
Servei de Personal Docent i Investigador

TU, Universitat Tecnològica de Delft 
(Holanda)
La Biblioteca de la Universitat Tecnològica de Delft: un model de gestió Vídeopresentació
Memòria

Anna Magre
Biblioteca/CRAI del Poblenou

Alma Mater Studiorum. Universitat de Bolonya-UNIBO
(Itàlia)

El servei al públic i la mobilitat internacional (el cas concret dels estudis de Dret de la Universitat de Bolonya i de la Universitat Pompeu Fabra Vídeopresentació
Memòria
Marta Fernández
Secretaria de la Facultat de Dret
University College Dublin (Irlanda) Postgrau i escoles de Doctorat Vídeopresentació
Memòria

Marta Aragay
Oficina de Postgrau i Doctorat

Universitat de Reykjavik
(Islàndia)

Organigrames administratius tipus UGA a Europa Vídeopresentació
Memòria

Judith Champion
Secretaria del Departament de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (DTIC)

Universitat de Trento
(Itàlia)
Organigrames administratius tipus UGA a Europa Vídeopresentació
Memòria

Teresa Parramon
Secretaria del Departament de Dret

Universitat de Söderton
(Suècia)
Organigrames administratius tipus UGA a Europa Vídeopresentació
Memòria

Iolanda Sabater
Secretaria de l'ESUP

Regent's University London i King's College London
(Regne Unit)

La mobilitat internacional a Regent's University London i a King's College London" Memòria Iris Cros
Oficina de Mobilitat i Acollida
Universitat de Turku
(Finlàndia)
El sistema educatiu superior a Finlàndia Vídeopresentació
Memòria
Natalie Ayala
Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
DIS- Danish Institute for Study Abroad Copenhaguen
(Dinamarca)
L'intercanvi experimentat sobre el terreny: Danish Institute for Study Abroad Copenhaguen, exemple clau en 'Experiental Learning" Vídeopresentació
 
Laura Peña
Oficina de Mobilitat i Acollida

Maastricht University Language Centre 

Valoració dels participants Revista UPF núm.8 (planes-12-13) Vídeopresentació

 
Mireia Calm, CLIK

Universitat de Copenhaguen i Universitat d'Aarhus

Valoració dels participants Revista UPF núm.8 (planes-12-13) Vídeopresentació
 
Jordi Serret, Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

Ecole Polytechnique Fedérale Lausanne_CH

Valoració dels participants Revista UPF núm.8 (planes-12-13) Vídeopresentació
 
Cristina Chiva, Campus Mar

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact