“Toolkit de Llicència de la UPF”

Els resultats de projectes de R+D es protegeixen generalment com a propietat intel·lectual, ja siguin programes de software, bases de dades, documentació relacionada, informes científics, treballs multimèdia...

Per a llicenciar aquest contingut a tercers, és convenient una llicència de propietat intel·lectual,  que pot ser classificada, de manera general, com segueix: 

  • Llicència de propietat és el tipus de llicència tradicional per a l’explotació comercial del software, en base a codi binari o codi font.
  • Llicència de Software lliure i de codi font (FOSS) ofereix l’accés al codi font i dóna amplis drets d’ús, incloent modificació i redistribució del treball – principalment lliure (gratis).
  • Software com a Servei (SaaS), quan el software no és distribuït a tercers, sinó que s’instal·la en el sistema de IT del proveïdor i s’ofereix la funcionalitat del software als usuaris a través de la web (p.ex. Google Apps, etc.)

La UPF ha desenvolupat models de llicència propis tenint en compte els 7 escenaris més comuns que integren criteris tals com la llicència gratuïta o onerosa, llicència de codi binari o “open source”, models i usos limitatius (tals com només usos per a recerca, contra l’ús comercial permès, etc).

Es resumeixen de la següent manera: 

Si esteu interessats en llicenciar un software UPF a un tercer, poseu-vos si us plau en contacte amb nosaltres a [email protected]