Vés enrere Dos projectes de la UPF obtenen ajuts Proof of Concept (PoC) del Consell Europeu de Recerca

Dos projectes de la UPF obtenen ajuts Proof of Concept (PoC) del Consell Europeu de Recerca

El projecte TEAXON, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i el projecte WiseReader, del Departament d’Economia i Empresa, han estat seleccionats pel Consell Europeu de Recerca per fer un pas endavant i passar de la recerca a la transferència i la comercialització.

24.01.2023

Imatge inicial

Avui 24 de gener, el Consell Europeu de Recerca (CER, ERC en anglès) ha anunciat a través d’un comunicat de premsa els 90 projectes escollits per rebre l’ajut Proof of Concept, valorat en 150.000€ i que té per objectiu ajudar a explorar el potencial comercial d’idees i resultats derivats de projectes de recerca que ja comptin amb finançament d’aquest organisme europeu.

En total, s’han seleccionat 8 projectes de l’Estat espanyol, dos dels quals pertanyen a grups de recerca de la UPF. El primer d’ells, TEAXON, està liderat per Antoni Ivorra, cap del grup de recerca en Electrònica Biomèdica (BERG) de la Unitat de Recerca BCN MedTech del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). El segon, WiseReader, està liderat per Ruben Durante, del Departament d’Economia i Empresa, i és el primer projecte de l'àmbit de les Ciències Socials i Humanitats de la UPF que rep aquest tipus d’ajuts.

TEAXON, explotació comercial de microsensors sense fils injectables basats en la tecnologia eAXON

El projecte Teaxon parteix del projecte eAXON, en el que s’han desenvolupat microestimuladors injectables sense fils per a la realització de neuroprotesis basades en estimulació neuromuscular amb la finalitat última de recuperar funcions motores en pacients amb paràlisi. 

El projecte eAXON ha estat finançat amb un ajut Consolidator Grant de l’ERC, i gràcies als seus bons resultats, aquesta mateixa institució l’ha seleccionat per realitzar proves de concepte mitjançant l’ajut Proof of Concept (PoC). El 2021 va rebre la primera PoC amb el projecte Senso-sAxon i ara se li ha concedit una segona prova de concepte per a dur a terme el projecte Teaxon, que té per objectiu promoure l’explotació comercial de la tecnologia eAXON per a teràpies basades en l’electroestimulació però no necessàriament amb finalitats relatives a les funcions motores.  

“Esperem que la prova de concepte Teaxon ens permeti avançar el nivell de desenvolupament de la tecnologia i analitzar el seu enfocament comercial per a diferents usos clínics” comenta Ivorra. 

“Esperem que la prova de concepte Teaxon ens permeti avançar el nivell de desenvolupament de la tecnologia i analitzar el seu enfocament comercial per a diferents usos clínics” comenta Ivorra. A diferència d’altres tecnologies d'estimulació aptes per a ús clínic, la tecnologia eAXON permet el desenvolupament d'estimuladors molt més fins que es poden implantar de manera mínimament invasiva mitjançant injecció. El projecte ja disposa de prototips avançats, aquests tenen forma de fil, amb un diàmetre inferior a 1 mm, i consten d'un cos tubular de silicona amb dos electrodes als extrems oposats i una càpsula de titani al centre que allotja hermèticament l'electrònica. Aquest grau de miniaturització és possible perquè la tecnologia eAXON evita la necessitat de components voluminosos dins dels implants per a obtenir energia (per exemple, bateries o bobines). 

Aquesta prova de concepte els permetrà incrementar el valor de la tecnologia explorant nous usos i noves funcionalitats en el camp de les teràpies basades en l’estimulació elèctrica.


WiseReader, empoderament dels lectors davant la desinformació a Internet

El projecte WiseReader ha desenvolupat una aplicació per tal d’ajudar als lectors de mitjans de comunicació en línia a saber discernir entre informació neutral i informació subjectiva analitzant diferents aspectes de la font d’informació.

Aquest projecte és resultat d’un projecte previ del professor Durante, "Independence and quality of mass Media in the InteRnet AGE (MIRAGE)", finançat amb una ERC starting grant. El seu objectiu era analitzar com Internet ha transformat la manera de produir i de divulgar notícies i quin efecte ha tingut en els mitjans i en la qualitat dels continguts.

Els resultats assolits en aquest primer projecte han conduit a Durante a impulsar el desenvolupament d’una eina tecnològica, WiseReader, que permeti explotar aquests resultats per tal de promoure un impacte cap a la societat.

Augmentar la confiança en els mitjans en línia informant als usuaris sobre els conflictes d’interès que hi ha darrera d’una font informativa.

L’objectiu principal d’aquesta nova eina és augmentar la confiança en els mitjans en línia informant als usuaris sobre els conflictes d’interessos que hi ha darrera d’una font informativa. La confiança en els mitjans de comunicació ha disminuït constantment a tot el món durant les últimes dècades i la propagació de la desinformació va en augment. La desconfiança en els mitjans es veu alimentada per la percepció que les empreses de notícies no són realment independents si no que estan al servei dels interessos dels actors econòmics amb els quals estan connectats, propietaris, anunciants i fins i tot creditors. 

WiseReader pretén reduir aquesta problemàtica oferint als usuaris una solució en línia que els permeti, de manera instantània i sense esforç, conèixer els possibles conflictes d'interessos que hi ha al darrera dels mitjans de comunicació que consumeixen.

Aquesta eina es concreta en una extensió de navegador web que duu a terme les següents operacions: reconeix el lloc web de notícies que visita un usuari, identifica les empreses i les persones que apareixen en un article, cerca en una àmplia base de dades d'empreses quines connexions rellevants hi ha entre el mitjà de notícies i les diferents empreses/individus, i finalment mostra els resultats mitjançant un sistema intuïtiu de banderes de colors. 

D’aquesta manera, WiseReader empodera la ciutadania ajudant-la a entendre quines fonts de notícies son de confiança i quines s'han de qüestionar.

Més del 40% dels projectes finançats per l'ERC van generar troballes que posteriorment van ser citades en patents.

Aquestes beques ajuden a explorar el potencial comercial o social de les troballes que els investigadors han fet a través dels seus projectes ERC. L'objectiu és permetre que les idees finançades per l'ERC avancin des de la recerca cap a la innovació. Recentment, un nou estudi va concloure que més del 40% dels projectes finançats per l'ERC van generar resultats que posteriorment van ser citats en patents.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

03. Salut i benestar
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació