Recursos propis Recursos propis

 

Les empreses solen ser creades a partir de les aportacions inicials dels emprenedors. Aquests primers diners es destinen habitualment a les despeses generades, entre d'altres, pel lloguer de l'espai de treball, la constitució de l'empresa i per altres despeses per al funcionament o posada en marxa de l'activitat.

S'ha de tenir en compte que, tot i ser la principal via de finançament de les empreses de nova creació, generalment crear una empresa comporta una inversió que no pot ser fàcilment afrontada únicament amb els propis recursos dels emprenedors.  

Una altra de les principals fonts de finançament sorgeix del cercle familiar i d'amistats dels emprenedors. És conegut que els inversors no invertiran fàcilment en un moment en què l'empresa de nova creació encara no facturi. D'aquí l'expressió anglosaxona "Friends, Fools and Family" (FFF): seran les persones més properes als emprenedors les que, per lligams emocionals, d'amistat o confiança, estaran disposats a donar suport econòmic al projecte. En aquests casos, és recomanable diversificar el risc per aquells coneguts que estan disposats a ajudar al projecte. És important ser conscient del risc real de pèrdua d'una part del capital o fins i tot de la seva totalitat.

Business Angels Business Angels

Els Business Angels són inversors privats que, de manera individual o col·lectiva, inverteixen en les etapes inicials de les companyies, no tan sols aportant diners, sinó també amb coneixement del mercat o el sector en el qual actua la nova companyia. Sovint, aquests inversors són emprenedors que han tingut èxit en una primera experiència i que volen tornar a emprendre un projecte liderat per tercers.

Capital Risc Capital Risc

Les societats de capital risc són entitats financeres que prenen participacions temporals en empreses de sectors dinàmics amb expectatives de creixement amb la finalitat de retirar-se després d'un temps determinat obtenint un benefici.

Cal escollir correctament la societat de capital risc amb la que negociar en funció de la tipologia de projectes amb la que estan especialitzats. Les negociacions amb les societats de capital risc solen ser llargues i complicades. Normalment es disposa d'una única oportunitat per a presentar el projecte i despertar-ne l'interès. Aquestes són algunes de les entitats més rellevants que operen en aquest sector:

CAIXA CAPITAL RISC

YSIOS CAPITAL PARTNERS S.G.E.C.R

NAUTA CAPITAL VC PARTNERS S.G.E.C.R.

INVEREADY TECHNOLOGY INVESTMENT GROUP

HIGHGROWTH PARTNERS

Veure també: ASCRI (Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo)

Fòrums d'Inversió Fòrums d'Inversió

Els fòrums d'inversió són un punt de trobada entre emprenedors amb necessitats d'inversió i potencials inversors. L'entitat organitzadora fa una selecció dels projectes empresarials que presentaran el projecte personalment davant els inversors. La selecció es fa en base a diferents criteris, els més importants:

  • Que es tracti d'un projecte innovador
  • Que presenti un alt potencial de creixement
  • Que respongui a un sector o perfil concret, en base als interessos d'inversió dels potencials inversors participants

La Unitat d'Innovació organitza un fòrum anual on poden participar les empreses amb vinculació amb la UPF. Si teniu un projecte que acompleixi les característiques anteriorment esmentades i esteu interessats en participar, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça [email protected]

Crowdfunding Crowdfunding

El crowdfunding consisteix en la cooperació col·lectiva, duta a terme per persones que creen una xarxa per a aconseguir diners o altres recursos, servint-se d'internet per finançar iniciatives d'altres persones o organitzacions.

Com funciona el crowdfunding en termes generals?

  • L'emprenedor envia el projecte a la web, tot indicant descripció, quantitat necessària, temps de recaudació, recompenses etc.
  • Alguns d'aquests projectes es valoren de forma comunitària, altres els valora l'equip que hi ha darrera la web...
  • Es publica el projecte per un temps determinat, 30, 60, 90, 120 dies.
  • Es promociona el màxim possible.
  • Fi del termini, finançat o no finançat.

Els tipus de projectes finançats a través del Crowdfunding poden ser creatius, solidaris, empresarials etc. Les plataformes poden ser de caire general o especialitzades en algun perfil concret de projecte.

Aquí us deixem algunes plataformes de crowdfunding de tipus general i empresarial: Thecrowdangel.comVerkamiSeed&ClickBihoopCrowdthinkingEmprendelandia i Kickstarter

Altres convenis de col·laboració Altres convenis de col·laboració