SANTANDREU SELLARES, MARC

Transferència de coneixement - tecnologies de la informació i la comunicació

[email protected]