Vés enrere 26-01-2023 Seminari a càrrec de Guillem Cunill i Martí Freixas

26-01-2023 Seminari a càrrec de Guillem Cunill i Martí Freixas

Estudi lexicològic de les traduccions catalanes de la Commedia

 

01.01.2023

 

Títol del seminari: Estudi lexicològic de les traduccions catalanes de la Commedia

 

Ponents: Guillem Cunill és graduat en Traducció i Interpretació (2017) i ha cursat el Màster en Estudis de Traducció de la Universitat Pompeu Fabra (2019), amb un treball final de màster sobre la traducció catalana de la Divina Comèdia de Josep Maria de Sagarra (Cunill 2019). Actualment du a terme una tesi doctoral sobre aquesta traducció, dirigida per Marta Marfany (UPF) i Marcel Ortín (UPF), que compagina amb els estudis de Filologia Catalana (UB). Ha publicat sobre traducció literària (Anuari TRILCAT 2017), sobre Dante (Enthymema, 2020) i sobre les traduccions catalanes de Dante (Ínsula 2021 Mot So Razo, en premsa), i durant els anys 2017-2020 va col·laborar amb l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Martí Freixas és graduat en Traducció i Interpretació (2016) per la Universitat Pompeu Fabra amb un treball sobre La neologia formal en la premsa escrita en català, reconegut com a “Nou talent en sociolingüística catalana” (2016) per la Societat Catalana de Sociolingüística de l’Institut d’Estudis Catalans. Així mateix, va cursar el màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona (2017). Les línies de recerca principals se centren en la formació de paraules, la neologia i la lexicografia. És col·laborador de l’Observatori de Neologia des de 2015 i forma part del grup InfoLex. Des del 2021 és lector de català de l’Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie (IALT) de la Universität Leipzig, a Alemanya.

 

Enllaç: https://upf-edu.zoom.us/j/96452441286

 

Resum: L’objectiu d’aquest seminari és presentar les set traduccions del català, completes o gairebé completes, de la Divina Comèdia de Dante, que pertanyen a moments culturals i literaris diferents. En general, aquestes traduccions han estat poc estudiades i no han rebut tota l’atenció que es mereixen en l’àmbit acadèmic. Primer de tot situarem aquests textos en el seu context històric i literari per comprendre des d’un punt de vista traductològic com estan bastits aquests textos. A continuació, i ja amb el focus posat en l’estudi del lèxic, durem a terme una anàlisi comparativa de les traduccions d’un grup representatiu de neologismes, que ens permetrà estudiar de manera aprofundida el lèxic creat per Dante. Creiem que una anàlisi com aquesta és una aportació significativa pel seu caràcter multidisciplinari: d’una banda, hem reconstruït la història particular d’un text, la qual cosa ajuda a completar una petita part de la història de la traducció catalana, i, d’altra banda, hem constituït una mostra diversificada i representativa des del punt de vista de la formació de paraules. D’aquesta manera, preveiem aportar novetats rellevants a dues disciplines, a la història de la literatura i a la història de la llengua.

Us hi esperem!

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact