Llenguatge per la igualtat. Guia general (Institut Balear de la Dona).

Recursos pel llenguatge inclusiu (Instituto Nacional de las Mujeres).

Guidelines for Inclusive Language (Departament d'Educació del Govern de Tasmània). 

Cuadernos de género: Políticas y acciones de género. Materiales de formación (Universidad Complutense de Madrid).

Patriarcat, androcentrisme i sexisme (Escola d'Administració Pública de Catalunya).

Guies per l'ús inclusiu o no sexista del llenguatge (Universitat de les Illes Balears).