QUÈ ÉS EL PASSAPORT UPF?

La societat evoluciona; la universitat, també. Per respondre als nous reptes del coneixement i l’aprenentatge, la Universitat Pompeu Fabra està treballant en la definició d’un model educatiu propi, que expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució d’ensenyament i s’adeqüi a les necessitats tant de professionals, empreses com agents socials del futur. La UPF entén que els processos d’aprenentatge i formació han de ser cada vegada més flexibles i inclusius i, alhora, que aquests han d’anar molt més enllà de les assignatures del grau i les activitats que es duen a terme a les aules.

És en aquesta direcció en què s’encamina el projecte EDVOLUCIÓ, del qual el Passaport UPF n’és una part molt important. Aquest nova eina s’activarà definitivament el curs acadèmic 2020-2021. Aquest curs, però, es posa en marxa una prova pilot per a l’alumnat de primer curs, la qual afecta alguns dels components del Passaport UPF. El Visat d’Igualtat és un d’ells.

 

El Passaport UPF parteix de la constatació que cada estudiant té un potencial enorme de transformació i, de manera general, persegueix els següents objectius:

  • Reforçar el procés d’aprenentatge de l’alumnat de grau a la UPF.

  • Donar visibilitat a algunes de les competències i habilitats que desenvolupen els i les estudiants de grau i que sovint queden amagades en els expedients acadèmics.

  • Superar les rigideses que dificulten l’actualització i el reconeixement dels continguts associats als diferents estudis de grau.

  • Constituir un tret diferenciador de la UPF que ajudi els i les estudiants en el procés d’incorporació al món professional.

  • Contribuir a la construcció d’una comunitat universitària més oberta, més dinàmica i més compromesa amb la societat que l’envolta.

    En definitiva, el Passaport UPF busca obrir nous horitzons al conjunt d’estudiants, facilitant així el seu viatge dins i fora de la universitat.

 

QUÈ ÉS EL VISAT D'IGUALTAT?

El curs 2019-2020 l’alumnat de primer curs de la UPF ja pot accedir des del Campus Global a una Aula Global dedicada al Visat d’Igualtat, el qual anirà desplegant gradualment en el transcurs dels seus estudis la Unitat d’Igualtat de la UPF. 

El Visat d'Igualtat s'estructura a partir de tres mòduls. El Mòdul 1, dedicat a la lluita contra la violència masclista i la LGBTIfòbia, conté diferents activitats que es realitzen exclusivament en línia. El Mòdul 2, centrat en la sensibilització i formació en igualtat de gènere i diversitat sexual, es desenvoluparà de manera presencial, a partir de la participació de l'alumnat en les activitats programades anualment en el marc de les Setmanes de la Igualtat o d’altres activitats relacionades amb aquestes matèries. El Mòdul 3, per la seva banda, centrat en la perspectiva de gènere en la docència i en la recerca, contribueix a desplegar la següent competència transversal del nou model educatiu de la UPF: “la capacitat per a analitzar la desigualtat per raó de sexe, gènere i orientació sexual, per dissenyar solucions”. Aquest mòdul es desenvoluparà en propers cursos, a través de diverses eines i recursos que ajudin l'alumnat a adquirir i aplicar aquesta competència tant en l’estudi de les diferents matèries del seu grau com en els treballs de recerca, especialment en el treball fi de grau.