Curs 2014 - 2015

 • La introducció de la perspectiva de gènere a la docència (FIDU).
 • Perspectiva de gènere aplicada a les assignatures de metodologia/estadística.
 • Perspectiva de gènere aplicada a la docència en el Grau en Ciències Polítiques.
 • Violència de gènere: Dimensió social i prevenció des de l'acció docent a la universitat.

 

Curs 2015 - 2016

 • La introducció de la perspectiva de gènere a la docència (FIDU).
 • Jornada "El valor afegit d'integrar la perspectiva de gènere a la Universitat".

 

Curs 2016 - 2017

 • La introducció de la perspectiva de gènere a la docència (FIDU).
 • Metodologies i estratègies per a la igualtat de gènere a l'aula.

 

Curs 2017 - 2018

 • La introducció de la perspectiva de gènere a la docència (FIDU).
 • La dimensió de gènere a la recerca - Ciències Socials i Humanes (CICLIKS).
 • La dimensió de gènere a la recerca - Carreres científiques (CICLIKS).

 

Curs 2018-2019

 • Formació: "#AMBPERSPECTIVA: La dimensió de gènere també va amb la teva assignatura" (al Campus de la Ciutadella i al Campus del Poblenou). 
 • Mòdul sobre perspectiva de gènere a la docència, del programa FIDU (Formació Inicial en Docència Universitària).