Enquesta sobre la incidència de les situacions d’assetjament sexual,
violència masclista i LGBTIfòbia a la Universitat

 

  • Quins són els objectius de l’enquesta?

L’enquesta té com a objectiu recollir dades per conèixer la incidència percebuda d’aquestes situacions entre els membres de la comunitat universitària i poder planificar millors accions de prevenció, detecció i atenció a les persones afectades.

  • A qui es dirigeix?

Es dirigeix a tota la comunitat universitària: estudiants (de grau, de màster i de doctorat), PAS i PDI. Aquesta és una acció inclosa en el Segon Pla d’Igualtat de la UPF i ha rebut finançament del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

  • Com es pot accedir a l’enquesta?

El 22 d’octubre tots els membres de la comunitat universitària rebran un correu electrònic de la Unitat d’Igualtat de la UPF amb l’enllaç al qüestionari. També es podrà accedir a l’enllaç a través d’un destacat del Campus Global.

  • Fins quan es pot respondre?

L’enquesta estarà disponible entre el 22 d’octubre i el 6 de novembre del 2019. Respondre l’enquesta només suposa uns deu minuts. Com més elevada sigui la taxa de resposta, més fiabilitat tindran els resultats. Participa-hi, la teva opinió és important!

  • Com es garanteix l’anonimat i la confidencialitat?

L’enquesta conté un nombre molt reduït de variables de classificació, i les preguntes s’han dissenyat minimitzant el risc de reidentificació de les persones. Per tal de garantir la màxima confidencialitat i anonimat de les respostes, comptem amb la col·laboració de l’empresa consultora Means Evaluación, especialitzada en aquest tipus d’enquestes.

  • Com s’analitzaran les respostes?

L’anàlisi de les respostes es realitzarà exclusivament de manera agregada. A finals de novembre es presentaran les dades de participació i un primer informe amb els resultats globals, i més endavant s’elaborarà un informe més complet que es compartirà amb tota la comunitat universitària.

  • Es pot posar una denúncia a través de l’enquesta?

L’enquesta no està dissenyada per ser un mecanisme de denúncia. Com que és completament anònima, la Unitat d’Igualtat no podria activar una resposta institucional a cap situació concreta que s’hi pogués plantejar. Si vols fer alguna consulta o et trobes en una situació d’assetjament o discriminació, dins o fora de la Universitat, posa’t en contacte amb la Unitat d’Igualtat.

 

 UPF Espacio Seguro       UPF Safe Space