Visualització del contingut web

Les comunicacions institucionals de la UPF, internes i externes, es faran des d'una perspectiva no sexista del llenguatge

Accions

2.1. Vetllar perquè les comunicacions internes i externes de la UPF es facin des d'una perspectiva no sexista del llenguatge, d'acord amb les recomanacions del Llibre d'estil de la UPF

2.2. Redactar els reglaments i d'altres normatives, incloent-hi el Llibre d'estil de la UPF, des d'una perspectiva no sexista del llenguatge.

2.3. Instar els departaments i els instituts de la UPF a redactar els seus reglaments des d'una perspectiva no sexista del llenguatge.

2.4. Vetllar perquè totes les dades estadístiques que elabori la UPF i que facin referència al seu personal docent i investigador, al personal d'administració i serveis o als estudiants estiguin desagregades per sexe.