Aquests passos milloraran l'entorn d'aprenentatge per l'estudiantat: Aquests passos milloraran l'entorn d'aprenentatge per l'estudiantat:

 • Dur a terme un debat de gènere de forma general i detalladament sobre formes d'estudi. Així el professorat pot percebre els enfocaments en l'estudi de l'alumnat a més de conèixer barreres contextuals i culturals d'aquests (Meyer, J., Dunne, T., Richardson. (1994). A gender comparison of contextualizedstudy behavior in higher education. HigherEducation. 27, 469-485).
 • Fomentar les tutories entre els estudiants. 
 • Variar les metodologies que s'utilitzen introduint activitats pràctiques, experiments, redacció d'informes, anàlisis i resolució de problemes.
 • Fer activitats que puguin regular els estudiants.
 • Tenir en compte a l'alumne com l'eix principal de la sessió. (Van Driel, J., Verloop, N., van Werven, i., Dekkers, H(1997). Teacher’s craftknowledge and curriculum innovation in higherengineering education. Higher Education, 34(1). 105-122).
 • Tenir en compte els models de rol a les aules i invertir-los si fes falta.
 • Promoure la interacció entre companys independentment del gènere.
 • Dur a terme accions d'aprenentatge col·laboratiu.
 • Desenvolupar les classes tenint en compte la confiança i les experiències educatives prèvies i el background de l'alumnat.
 • Fer classes més pràctiques, per millorar l'eficàcia i autoconfiança.
 • Incloure a la planificació de l'assignatura els components afectius i socials que són importants per a les dones, a més del desenvolupament d'estratègies.
 • Dur a terme laboratoris d'ús comú que interrelacionin el component tecnològic i les relacions entre la ciència, la tecnologia i la societat.
 • Revisar el vocabulari que s'utilitza a l'aula, intentar que sigui el més neutre possible i tenir-ho en compte als enunciats i exàmens.