Visualització del contingut web

Objectius

A través d'aquest seminari, desenvolupat mitjançant la discussió de textos, es descobriran algunes de les principals autores feministes que han contribuït a generar una consciència crítica sobre les desigualtats socials i de gènere, fent evident que "allò personal és polític". S'hi discutiran temes, conceptes i debats relacionats amb el gènere que formen part del poder i de la cultura política de les societats modernes, però que sovint són negligits: el rol de les dones a la societat i al pensament polític i social, la definició de la política i de la ciutadania, la divisió públic-privat o el paper de l'estat en la construcció dels rols de gènere.

A qui va adreçat

El seminari va adreçat a tota la comunitat universitària. No cal inscriure-s'hi.

No es tracta de classes magistrals, sinó d'un cicle de lectures. Per aprofitar la discussió, que es construirà entre els participants, cal fer la lectura del text que s'ha de debatre.

Calendari

Se'n farà una sessió al mes (la primera setmana de cada mes).

 

Primera sessió

Dijous 6 de febrer del 2014, de 16.00 a 17.30 h, a l'aula 13.102 de l'edifici Ramon Turró. Campus de la Ciutadella.

"El patriarcat com a institució política"
MILLETT, Kate. Política sexual. Cap. 2. Madrid: Cátedra, 1995.
Moderadora del debat: Tània Verge, agent d'igualtat de la UPF i professora al Departament de Ciències Polítiques i Socials.

Per sol·licitar el text contacteu amb [email protected]

 

Segona sessió

Dimarts 4 de març del 2014, de 16.00 a 17.30 h, a l'aula 13.003 de l'edifici Ramon Turró. Campus de la Ciutadella.

"L'aliança entre capitalisme i patriarcat"
HARTMAN, Heide (1979). Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo. Capital & Class 3 (2): 1-33.
Moderadora del debat: Maria de la Fuente, doctora en Ciència POlítica i consultora en temes relacionats amb el gènere.

 

 

Tercera sessió

Dimarts 8 d'abril del 2014, de 16.00 a 17.30 h, a l'aula 13.103 de l'edifici Ramon Turro. Campus de la Ciutadella.

"Emancipar-se de la moralitat: l'amor lliure des de l'anarquisme"
GOLDMAN, Emma (1910). La Mujer libre: ensayos. Barcelona: Ed. Maucci.
Moderadora del debat: Mònica Clua, professora al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.

Per sol·licitar el text contacteu amb [email protected]

 

Quarta sessió

Dimarts 13 de maig del 2014, de 16.00 a 17.30 h, a l'aula 13.005 de l'edifici Ramon Turró. Campus de la Ciutadella

"El contracte sexual: el cas de la prostitució"
PATEMAN, Carole (1995). El contrato sexual. Barcelona: Anthropos (capítol "¿Qué hay de malo en la prostitución?").
Moderador del debat: Marc Sanjaume, professor al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.

Per sol·licitar el text contacteu amb [email protected]

 

Cinquena sessió

Dimarts 3 de juny del 2014, de 15.30 a 17.00 h, a l'aula 13.002 de l'edifici Ramon Turró. Campus de la Ciutadella.

"Desfent el gènere"
BUTLER, Judith (2000). "Imitació i insubordinació de gènere", a Josep Anton Fernàndez (ed.) El Gai saber. Introducció als estudis gais i lèsbics. Barcelona: Libres de l'índex. Moderadora del debat: Patrícia Soley, professora al Departament d'Humanitats de la UPF.

Per sol·licitar el text contacteu amb [email protected]