Metodologia

Spanish Program (Curs 2017-2018)

Valoració

valoració 9,5

9,1 / 10

L'objectiu de tots els cursos d'Idiomes UPF és l'ús i l'aprenentatge actius de la llengua en un entorn comunicatiu, participatiu i dinàmic. La combinació d'avaluació continuada i final et permet veure el teu progrés al llarg del curs i acreditar un nivell del MECR. Tot el nostre professorat és nadiu amb una àmplia experiència en l'ensenyament universitari.

Aquests cursos treballen les 4 destreses mitjançant la immersió lingüística.

Durant el curs podràs disposar de tots els recursos que fa servir el tutor a classe i de material complementari a través de l’Aula Global Moodle.

Llibres d’espanyol del curs acadèmic 2017/2018:

Recomanem esperar a rebre la confirmació d’apertura de grup per comprar el llibre.

  • Beginner A1: Dossier propi d'Idiomes UPF elaborat per l'equip professional del professorat d'espanyol.
  • Elementary A2Dossier propi d'Idiomes UPF elaborat per l'equip professional del professorat d'espanyol.
  • Intermediate B1Dossier propi d'Idiomes UPF elaborat per l'equip professional del professorat d'espanyol.
  • Advanced B2J. Corpas, A. Garmendia, N. Sánchez, C. Soriano. AULA 6. Nivel B2.2 (Nueva edición). Barcelona: Editorial DIFUSIÓN (2014). ISBN: 978-84-15846-98-7.
  • Proficiency C1: V. Coto y A. Turza. TEMA A TEMA nivel C (Libro del alumno). Madrid: Editorial EDELSA (2014). ISBN: 978-84-7711-967-8.
  • Mastery C2V. Coto y A. Turza. TEMA A TEMA nivel C (Libro del alumno). Madrid: Editorial EDELSA (2014). ISBN: 978-84-7711-967-8.

 

Certificat UPF: 

En superar el curs obtindràs sense  cap cost afegit un certificat de la UPF amb el nivell del MECR assolit.

Per aprovar el curs i obtenir el corresponent certificat UPF és necessari aprovar l’examen final, avaluació continua i complir la política d’assistència.

 

Crèdits UPF: 

Els cursos d'espanyol del Spanish Program són de 30 hores presencials i 45 hores de treball autònom, que d'acord amb la política de crèdits de la UPF, tenen una equivalència de 3 crèdits ECTS.

La decisió final respecte del reconeixement del nombre de crèdits dels estudiants de grau que hagin fet aquests cursos dependrà de la universitat d'origen.