1. DESCRIPCIÓ DEL CURS:

El curs Roaming! Llengües per a la mobilitat pretén ajudar els estudiants de mobilitat sortint de la UPF a prendre consciència de la importància dels valors de la interculturalitat i el plurilingüisme i treballar les llengües estrangeres en el context socioacadèmic que es trobaran durant la seva estada a l’estranger. El curs proposa eines perquè els estudiants aprenguin a moure’s còmodament en la diversitat cultural i els mostra pautes de comportament lingüísticament i culturalment sostenible, amb la finalitat que adquireixin i desenvolupin habilitats interculturals. També es proposa facilitar la transició lingüística a un context acadèmic diferent i l’adaptació a l’activitat diària en un altre país i en una llengua estrangera.

2. ESTRUCTURA DEL CURS:

Total 25 hores de dedicació de l’alumne (1 crèdit)

Aquest curs té dos components:

 • 16 hores virtuals a través de la plataforma Moodle, al llarg de les quals comptaràs a un tutor que t’ajudarà a superar els diferents itineraris previstos (activitats de reflexió i autocorrectives) i et podràs organitzar com et vagi més bé.
 • 3 sessions presencials (9 hores), amb un professor especialitzat que t’ajudarà a conèixer les expressions i maneres més correctes en llengua anglesa per poder-te moure amb naturalitat en un context universitari a l’estranger.

3. INFORMACIÓ PRÀCTICA:

 • Calendari curs: 11 de novembre - 5 de desembre, 2019 (es reserven 4 setmanes perquè cada estudiant faci les 16 hores de la part virtual i les 3 sessions presencials).
 • Dates sessions presencials: 3 dijous de novembre (dies 14, 21 i 28) de 16.00 a 19.00 a Campus Ciutadella.
 • Termini de matrícula: del 21 d'octubre a l'11 de novembre, 2019.
 • Destinataris: prioritàriament alumnes de grau UPF que marxaran d’Erasmus properament o interessats que potser marxen d’Erasmus més endavant.
 • Crèdits: 1 credit RAC i 1 crèdit per al Mínor en Plurilingüisme.
 • Preu: 50€ per estudiant (curs subvencionat per la UPF). L'import d'aquest curs només es retornarà en cas de cancel·lació del curs per part d'Idiomes UPF.
 • Mínim-màxim d’estudiants: 10-25 respectivament (s’adjudicaran les places per ordre d’inscripció).

4. CONTINGUTS:

PAS 1: XARXA I COBERTURA. Amplia la teva competència intercultural i plurilingüe

16 hores virtuals

 1. Competència intercultural
 • Test d’obertura intercultural
 • Itinerari de consciència intercultural
 • Per no ficar-se de peus a la galleda
 • Un món divers
 • Testimoniatges
 • Activitat final (Competència intercultural)

 

 1. Competència plurilingüe
 • Test d’obertura lingüística
 • Itinerari de consciència lingüística
 • Passaport europeu de llengües
 • Decàleg ‘Sigues lingüísticament sostenible’
 • L’acreditació per estudiar a l’estranger
 • Activitat final (Competència plurilingüe)

PAS 2: BANDA AMPLA EN ANGLÈS. Amplia la teva competència comunicativa en nous entorns

9 hores presencials

 1. Llengua per a usos acadèmics (àmbit universitari)
 • Prendre apunts
 • Participar activament en sessions de grup gran i grup petit
 • Vocabulari acadèmic

 

 

 1. Llengua per a la interacció (àmbit quotidià)
 • Emplenar documentació (matrícula universitària, contractes de lloguer…)
 • Salut, benestar i seguretat (visites al metge, adquisició de medicaments, consultes a la policia…)
 • Llenguatge social i integració (repertori lingüístic per a la socialització efectiva)

 

5. AVALUACIÓ I CRÈDITS:

Per superar el curs, s’haurà d’obtenir una qualificació d’APTE en la realització dels continguts virtuals i en la realització de les tres sessions presencials orientades a la pràctica de la llengua anglesa especialitzada (es requereix un mínim d’assistència d’un 80%).

En superar el curs, s’obtindrà un certificat UPF d’aprofitament del curs que es a més a més es podrà fer servir per reconèixer 1 crèdit RAC per a l’expedient de grau i 1 crèdit per a l’obtenció del nou Mínor en Plurilingüisme UPF.

Com matricular-te

Matrícula tancada!