Prova de diagnòstic d'espanyol per accedir als Màsters UPF

Prova on-line

Informació de la prova

 • Nivell: B2  /  C1
 • Tipologia de la prova: Prova de diagnòstic específica per accedir als Màsters UPF (no es tracta d'una prova certificadora)
 • Destinataris: Alumnes que volen accedir als Màsters UPF i no disposen d'un certificat acreditatiu de nivell B2 / C1 d'espanyol.   
 • Modalitat: Prova en línia
 • Calendari: 7 convocatòries a escollir (una cada mes)
 • Horari: El candidat, una vegada s'hagi matriculat i pagat la prova, rebrà un correu electrònic una setmana abans per a confirmar la seva matrícula. En aquest correu se li recordarà el dia i horari de la part escrita (ja publicat en la web) i se li donarà l'opció de fer la prova oral en horari de demà o de tarda (dins de les dues dates previstes per a això en cada convocatòria). El candidat rebrà per correu electrònic tant la part escrita de la prova, com l'enllaç Zoom per a fer l'entrevista en el dia i hora previstos
 • Preu: 25€ 
 • Places limitades
 • Resultat: El candidat rebrà el resultat de la prova (apte/a o no apte/a per al nivell B2 o C1 d'espanyol) per correu electrònic.

 

Estructura de la prova de diagnòstic:

 • 1ª part: PART ESCRITA els candidats han de completar una prova de nivell en línia i per això disposen d’una hora i mitja. Els candidats rebran per correu electrònic l’enllaç per poder completar el test i hauran d’enviar el resultat per correu electrònic en un màxim de 90 minuts.
   
 • 2ª part: PART ORAL els candidats han de fer una entrevista de 30 minuts de durada. Els primers 15 minuts han de llegir un text i preparar un resum i la seva opinió al respecte. Els següents 15 minuts, mantenen una entrevista en la qual s’han de presentar, han de fer el resum del text llegit i donar la seva opinió al respecte i per últim respondre a preguntes orals d’ampliació sobre aquest mateix tema. Els candidats hauran d'ensenyar el passaport abans d'iniciar l'entrevista.

Calendari proves

Visualització del contingut web

Com inscriure't

Matrícula oberta

Hauràs de seleccionar el codi [1731-2 Prova de diagnòstic accés Màster UPF - Espanyol] i la data que t'interessa seguint les següents instruccions: