Informació de la prova: Informació de la prova:

  • Nivell: B2 
  • Tipologia de la prova: Prova de diagnòstic específica per accedir als Màsters UPF (no es tracta d'una prova certificadora)
  • Destinataris: Alumnes que volen accedir als Màsters UPF i no disposen d'un certificat acreditatiu de nivell B2 d'anglès.   
  • Modalitat: Prova en línia
  • Calendari: 7 convocatòries a escollir (una cada mes)
  • Horari: El candidat, una vegada s'hagi matriculat i pagat la prova, rebrà un correu electrònic per a confirmar la seva matrícula. En aquest correu se li recordarà el dia i horari de la part escrita (ja publicat en la web) i se li donarà l'opció de fer la prova oral en horari de demà o de tarda (dins de les dues dates previstes per a això en cada convocatòria). El candidat rebrà per correu electrònic tant la part escrita de la prova, com l'enllaç Zoom per a fer l'entrevista en el dia i hora previstos
  • Preu: 25€ 
  • Resultat: El candidat rebrà el resultat de la prova (apte/a o no apte/a per al nivell B2 d'anglès) per correu electrònic.

Estructura de la prova de diagnòstic:

  • 1ª part: PART ESCRITA els candidats han d’escriure dos textos de diferents tipus (un transaccional i un altre discursiu de 180-220 paraules cadascun) i per això disposen d’una hora i mitja. Els candidats reben per coreu electrònic la part escrita i l’han de tornar per correu electrònic en un màxim de 90 minuts.
  • 2ª part: PART ORAL els candidats han de fer una entrevista de 30 minuts de durada. Els primers 15 minuts han de llegir un text i preparar un resum i la seva opinió al respecte. Els següents 15 minuts, mantenen una entrevista en la qual s’han de presentar, han de fer el resum del text llegit i donar la seva opinió al respecte i per últim respondre a preguntes orals d’ampliació sobre aquest mateix tema.

Calendari proves Calendari proves

Com inscriure't

Matrícula oberta a partir del 8 de novembre.  

Hauràs de seleccionar el codi [1697-3 Prova de diagnòstic accés Màster UPF] i la data que t'interessa seguint les següents instruccions: