Estudiants de grau

Requisit B2 

Si has iniciat els estudis de grau en una universitat catalana a partir del curs acadèmic 2018-2019 hauràs d'acreditar un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) d'anglès, alemany, francès o italià per obtenir el títol de grau, tal com preveu la Llei 1/2018 del Parlament de Catalunya. Pots acreditar-lo presentant un certificat oficial de coneixements d'idioma a la secretaria de la teva facultat.

Per a FAQS i més informació sobre el requisit B2 a la UPF.

Informació del requisit B2 de la UPF 

Ajuts Parla3

La Generalitat, des de fa uns anys, ofereix els ajuts de l’AGAUR - PARLA3 destinats a la formació per a la superació d’aquest requisit d’idioma. 

Aquí teniu tota la informació del ajuts:

Per sol·licitar-la s’han de complir aquests requisits:

  • Haver iniciat els estudis de grau a partir del curs 2014-2015
  • No haver fet altre grau prèviament
  • No tenir acreditat el requisit de nivell B2.2 del MECR en anglès, francès, alemany o italià.
  • No haver obtingut un ajut PARLA3 per a un certificat de nivell B2 per la mateixa convocatòria o una convocatòria anterior o per una altra modalitat (B, C) de l’ajut.

Publicada convocatòria ajuts PARLA3 curs 2020-2021.

Per a aquells que sí que compleixen aquests requisits existeixen tres modalitats d’aquest ajut: