Cursos d'anglès preparació FCE i CAE

Matrícula curs 2018/2019 Matrícula curs 2018/2019

  • Durada i modalitat: 40h presencials (75h d’ensenyament aprenentatge)
  • Localització: Campus Ciutadella 
  • Calendari: 6 de novembre a 28 de febrer.
  • Crèdits alumnes UPF: Fins a 3 crèdits RAC i 3 crèdits per curs superat per al nou Mínor en Plurilingüisme 
  • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit
  • Requisit d'accés: Aquests cursos estan oberts a la comunitat UPF i al públic extern a partir dels 16 anys.

Preu: 350€

  • 5% addicional per a famílies nombroses, monoparentals o alumnes amb un grau mínim de discapacitat d'un 33% (import reemborsable una vegada pagada la matrícula i justificat el descompte amb el document acreditatiu)
  • El preu dels cursos inclou la docència, el material addicional i el certificat UPF del curs.
  • El preu no inclou el llibre o dossier del curs.
  • Idiomes UPF es reserva el dret de cancel.lar qualsevol curs que no arribi al mínim d’alumnes necessari, en aquest cas, es retornaria l’import total del curs. 

Horaris: Horaris:

Com matricular-te

Matrícula oberta a partir del 28 de juny