Curs de català per al PDI de la UPF

- Modalitat: Virtual

- Descripció: Dubtar és de savis, però quan es tracta de redactar un informe, un projecte, un article o un correu electrònic necessitem controlar l’ortografia, la sintaxi i la morfologia de la llengua. Sense l’habilitat d’escriure correctament, perdem molt poder per expressar el que volem dir d’una manera clara, concisa i eficaç. No podem oblidar que l’escriptura és comunicació.

Per millorar la nostra seguretat en la llengua catalana escrita hem dissenyat un curs que ens permetrà practicar i recordar algunes de les qüestions que més ens neguitegen quan escrivim textos. He d’escriure: degut a o a causa de? Perquè, per què o per a què? Què, que o el que

- Objectius: Aquest curs pretén:

- Consolidar algunes de les normes bàsiques d’ortografia i morfosintaxi de la llengua catalana.
- Resoldre els dubtes ortogràfics i gramaticals que sorgeixen amb més freqüència a l’hora de redactar escrits en català.
 

- Formadora: Laia Roca, Idiomes UPF

- Durada: 6 hores

- Dia de classe: Dimarts i dijous

- Hora de classe: 17.00 - 18.30 h

- Calendari: 19, 21, 26 i 28 de maig de 2020 (4 sessions)

- Certificat UPF: En superar el curs s'obtindrà un certificat on constaran les dades del curs realitzat. 

- Preu: Gratuït per al PDI de la UPF

- Requisit: Tenir assolit el nivell B2/C1 de català

- Nombre de participants per curs: mínim 10 / màxim 25 persones

Més informació (metodologia, continguts)

 

Com puc matricular-me al curs?

Matrícula tancada.