Acreditacions de català

PCCL

 

 
Prova Certificadora de Competència Lingüística de la UPF
 
Preu únic: 65€
 

Prova multinivell

 B1-B2-C1

Aquest curs 2017/2018 oferim 2 convocatòries!

CIFALC

 

 
Certificats oficials, acreditatius del grau de competència i domini del català, que atorga la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).

 

Preu 

50 € (alumnes que pertanyen a la UPF)

75€ (alumnes de fóra de la UPF)

Nivells:

A2-B1-B2-C1-C2

Aquest curs 2017/2018 oferim 2 convocatòries!

Certificats cursos IUPF

 

En finalitzar i superar un curs d'Idiomes UPF obtindràs un certificat oficial amb el nivell del Marc Comú Europeu de Referència (MECR)