Acreditacions d'italià

 

PCCL ITALIÀ

 
Prova Certificadora de Competència Lingüística de la UPF
 
Preu únic: 65€

Prova multinivell : B1 - B2 - C1 del MECR

Aquest curs 2017/2018 oferim fins a 5 convocatòries!

 

Certificats cursos IUPF

 

En finalitzar i superar un curs d'Idiomes UPF obtindràs un certificat oficial amb el nivell del Marc Comú Europeu de Referència (MECR)