Acreditacions d'espanyol

PCCL

 

 
Prova Certificadora de Competència Lingüística de la UPF
 
Preu únic: 65€
 

 

Prova multinivell

     B1-B2-C1

Aquest curs 2017/2018 oferim 2 convocatòries!

Certificats cursos IUPF

 

En finalitzar i superar un curs d'Idiomes UPF obtindràs un certificat oficial amb el nivell del Marc Comú Europeu de Referència (MECR)