Certificats cursos IUPF

 

En finalitzar i superar un curs d'Idiomes UPF obtindràs un certificat oficial amb el nivell del Marc Comú Europeu de Referència (MECR)