Gabriel del Prado

Foto Gabriel de Prado

Gabriel del Prado (Museu d'Arqueologia de Catalunya- Ullastret)

Director tècnic del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)-Ullastret. Treballa en l'estudi dels assentaments ibèrics del nord-est de la Península ibèrica, analitzant de manera específica els canvis que experimenten els patrons domèstics i l'arquitectura defensiva i la seva relació amb les dinàmiques de contacte amb el món grec i púnic.