Vés enrere

Innocampus 2010 impulsa el projecte CEI UPF-Icària

Innocampus 2010 impulsa el projecte CEI UPF-Icària

Dins el Pla Innovació 2010, el Ministeri de Ciència i Innovació ha atorgat 4,5 milions d'euros al Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) de la UPF per promoure la seva realització.

03.11.2010

 

El 21 d'octubre es va fer pública la concesió de Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) a la UPF per iniciar el projecte CEI UPF- Icària en la convocatòria 2010 del Ministeri d'Educació. Ara, com a complement, la convocatòria Innocampus dins el Pla Innovació 2010, el Ministeri de Ciència i Innovació ha atorgat 4,5 milions d'euros addicionals al Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) de la UPF per promoure la realització del seu projecte " INNO-Icària". El programa Innocampus, en el marc del programa de Campus d'Excel·lència Internacional, financia projectes d'excel·lència en ciència i innovació.

La UPF disposa,  al voltant del districte [email protected], d'una reserva de sòl edificable de 60.000 metres quadrats per construir.

Imatge del projecte del campus Icària InternacionalMitjançant la seva organització en parcs de recerca, un per cada àmbit de coneixement, la UPF potencia transferència de coneixement i innovació, elements clau en la transformació del model econòmic.

En concret, aquesta superfície és el resultat de la suma dels edificis dels antics pavellons militars i del solar on actualment hi ha el pàrquing del campus de la Ciutadella.

En aquest espai s'hi construiran noves edificacions que acolliran diferents grups de recerca universitaris, centres mixtes de rellevància internacional, empreses i centres d'innovació i transferència amb la finalitat de convertir-lo en un referent en ciències socials i humanes del Sud d'Europa.

S'han presentat a la convocatòria Innocampus 2010 les universitats que disposen de la qualificació Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) obtinguda en la convocatòria CEI 2009, i les que han estat seleccionades aquest any per la comissió tècnica del Ministeri d'Educació en la seva convocatòria de 2010.

Aquest programa busca millorar la qualitat de les universitats espanyoles i la integració de les seves capacitats amb els agents de ciència i tecnologia espanyols, tenint com a principals objectius fomentar l'especialització i el lideratge internacional del sistema de Recerca i Desenvolupament a l'Estat.

campus IcariaEls ajuts estan destinats a finançar costos d'adquisició d'equipament científic o tècnic, despeses d'edificis i infraestructures per a R&D i subcontractacions exclusivament derivades del projecte i costos de generació o manteniment de patents que s'originin com a conseqüència del desenvolupament tecnològic del projecte.

El Ministeri de Ciència i Innovació ha destinat a aquesta missió 150 milions d'euros per promoure actuacions singulars de 38 universitats espanyoles per tal d'incrementar les seves capacitats científiques i tecnològiques així com per promoure la transferència i valorització de la tecnologia cap al teixit productiu de les universitats.

D'aquesta partida pressupuestària, 42,3 milions d' euros han estat atorgats a sis universitats catalanes, entre elles la UPF. Els àmbits específics en què es desenvolupen aquests projectes abasten les TIC, energia, salut i ciències socials, entre altres àrees.

Innocampus és una de les convocatòries incloses en el Pla Innovació 2010, que s'emmarca en l'Estratègia Estatal d'Innovació. El Programa implica una actuació coordinada entre el Govern, les comunitats autònomes, les universitats i els agents socials i econòmics.

Altres e-notícies relacionades:

La UPF obté la qualificació Campus d'Excel·lència Internacional

 

 

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: