Vés enrere La UPF avalua la recerca que fan els seus departaments amb un mètode pioner a l'estat

La UPF avalua la recerca que fan els seus departaments amb un mètode pioner a l'estat

Experts nacionals i internacionals externs a la pròpia institució han avaluat la recerca que es desenvolupa a la Universitat, una iniciativa que ha comptat amb el suport de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
09.12.2015

 

avaluacio dep1Per primera vegada,  experts nacionals i internacionals externs a la pròpia institució han avaluat la recerca que es desenvolupa a la Universitat. Es tracta d'un fet insòlit en el sistema universitari català i de l'Estat espanyol que ha comptat amb el suport de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

Malgrat que és una pràctica recurrent en països del nostre entorn, com França, Regne Unit, Alemanya o Suècia, no s'havia fet mai abans en cap institució de l'Estat. L'objectiu del procés d'avaluació, a banda de detectar les fortaleses i les febleses dels departaments de la UPF per millorar-ne els resultats futurs a nivell internacional, és  convertir-se en un instrument capaç de mesurar els resultats de recerca del Sistema Universitari Català.

En el cas específic de la UPF, l'impacte esperat del procés d'avaluació passa per acomplir els següents objectius: i) dissenyar línies de política científica i tecnològica proactiva; ii) analitzar la política de suport a la recerca de la Universitat; iii) contribuir a una gestió més eficient dels recursos destinats al suport de la recerca, així com prioritzar la utilització d'aquests recursos; iv) conèixer les fortaleses i les febleses en la trajectòria científica de cada departament; v) identificar àrees estratègiques i potencialitats per reforçar; vi) millorar les condicions per a la recerca dels professors de la UPF; vii) proveir d'una plataforma de transparència per retre comptes a la societat; viii) canviar el sistema de finançament de les universitats en relació als resultats obtinguts en els processos d'avaluació de la recerca.

L'objectiu estratègic de les avaluacions, que es proposa que es duguin a terme cada cinc anys, és enfortir la Universitat com a organització de recerca d'alt nivell internacional perquè sigui percebuda com a generadora de coneixement, no només com a eina de transmissió. El procés d'avaluació de la recerca té la voluntat de proporcionar-nos informació sobre la posició de la UPF i dels seus departaments amb relació a la resta d'universitats comparables a nivell nacional i internacional.

 

Com s'ha fet el procés?

avaluacio dep1 El procediment, que ha tingut una durada de deu mesos, ha portat un total de 34 experts de prestigi en els seus àmbits a la UPF per entrevistar-se amb els responsables de cada departament i accedir a tota la informació que han requerit oportuna per emetre el seu informe final.

Seguint la metodologia establerta per AQU Catalunya i la pròpia Universitat, els vuit departaments de la UPF han elaborat un autoinforme d'avaluació dels resultats de recerca obtinguts en els últims cinc anys. Els punts del document han girat, entre d'altres, al voltant d'aspectes com la política de recerca, l'activitat i la productivitat investigadora i la internacionalització dels departaments.

Un cop elaborat l'autoinforme, els membres dels Comitès d'Avaluació Externa de la Recerca (CAER) l'han analitzat i han visitat els diferents departaments per contrastar tota la informació rebuda. Han estat formats per 4 o 5 membres, provinents d'universitats com el Massachussetts Institute of Technology, la Johns Hopkins University, l'Oxford University, la Université Paris-Diderot o la Ludwig Maximilians Universität München.

Un cop realitzada la visita, els CAER han emès els informes finals d'avaluació seguint quatre criteris establerts (productivitat, qualitat, rellevància i vitalitat i capacitat organitzativa) i puntuant els departaments en funció de quatre nivells: "excel·lent", "molt bé", "bé" o "insuficient".

 

Quin ha estat l'impacte del procés d'avaluació?

avaluacio dep1 El resultat del procés d'avaluació extern ha estat satisfactori en el conjunt de departaments de la UPF, tots ells han obtingut valoracions d' Excel·lent o Molt bé. Els comitès avaluadors han reconegut especialment l'esforç que fan els departaments tenint en compte les constriccions econòmiques del moment, que no ajuden a posar en valor tot el potencial que realment hi ha a la Universitat.

En els seus informes, els CAER  destaquen la quantitat de recursos captats en convocatòries competitives de recerca, tant nacionals com internacionals, que ajuden a mantenir molt elevats els estàndards de qualitat científica. Malgrat això, remarquen que cal continuar treballant en aquesta línia.

També alerten que les dificultats de finançament repercuteixen en la capacitat de poder mantenir els investigadors més reputats internacionalment i en la captació de nou talent jove que sumi coneixement. Per aquest motiu, aconsellen  potenciar la captació de talent extern per mantenir la competitivitat internacional de la UPF. Adverteixen que és important establir processos de contractació independent, amb l'objectiu de captar el millor talent, tant nacional com internacional, i evitar l'endogàmia. En l'àmbit administratiu, destaquen que els departaments es troben en un bon moment per reorganitzar-se, aprofitant la reestructuració general de la Universitat.

En termes de productivitat, impacte i transferència de la recerca, els resultats són molt bons, amb una alta producció de recerca, tenint en compte la mida dels departaments, i un impacte realment rellevant en termes de presència en les principals revistes científiques. Entre els departaments més ben valorats, un ha obtingut el reconeixement com a  Centre d'Excel·lència Severo Ochoa (Barcelona GSE, on hi ha el  Departament d'Economia i Empresa), i dos han obtingut la  distinció María de Maetzu a departaments universitaris (Departament de Ciències de la Vida i de la Salut i  Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions).

La internacionalització és un dels elements que més es destaquen en tots els informes dels CAER i l'eix principal sobre el qual gira la capacitat de millora de la UPF.  Els avaluadors consideren que cal reforçar la internacionalització com a concepte global a través, per exemple, de la presència en grans consorcis i xarxes internacionals. Un punt molt ben valorat és el reconeixement obtingut gràcies a distincions i mencions internacionals que reben els diferents departaments de la Universitat, aspecte diferenciador del sistema universitari estatal i que posiciona la UPF en conjunt com una institució capdavantera a nivell mundial.

Finalment, els CAER s'han sorprès positivament per la vitalitat dels departaments i dels diferents grups de recerca que els integren. Però han constatat que, a nivell general, hi ha una excessiva fragmentació que fa perdre oportunitats de treball conjunt. En aquesta línia, reforcen la idea de  potenciar la reorganització en menys grups a cada departament, però que siguin més potents per obtenir més impacte.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact